Mötesplats Gamla Stan AB

Mötesplats Gamla Stan AB


Stora Nygatan 33
111 27 STOCKHOLM
08-6057070

Företagspresentation

Ahrenfelt är ett konsultföretag som stödjer verksamheter, chefer, grupper och individer i deras förändrings- och utvecklingsprocesser. Genom ett samarbete med oss utvecklas människan i organisationen och därigenom resultatet.

Med utgångspunkt från den enskilda individen och ett humanistiskt synsätt, och tillsammans med vårt nätverk av olika kompetenser, erbjuder vi utbildning, coachning och en mötesplats för verklig förändring. I livet och på arbetsplatsen.

Företagsinformation

Verksamheten ingår i: Mötesplats Gamla Stan AB
Organisationsnummer: 556850-3154
Bolagsform: Aktiebolag
Bolaget registrerat: 2011

Arbetsställe nr(cfar): 50857184

Utdelningsadress:
Stora Nygatan 33
111 27 STOCKHOLM
Hemsidor: