Svensk Flygteknikerförening SFF


Företagspresentation

Välkommen till Svensk Flygteknikerförening SFF!

Svensk flygteknikerförening, SFF är en medlemsförening i SACO-förbundet SRAT. SFFs syfte är att tillvarata medlemmarnas intressen i fråga om löner och allmänna anställningsvillkor samt att verka för medlemmarnas bästa i yrkesrelaterade frågor gällande bland annat utbildning och regelverk. För att få bli medlem krävs att man är Flyg- eller IERA-tekniker eller har en minsta behörighet enligt JAR 66 kategori A, B 1 eller B2. Även studerande till kategorierna ovan uppfyller kraven för medlemskap.

Företagsinformation

Verksamheten ingår i: Svensk Flygteknikerförening
Organisationsnummer: 802009-5181
Bolagsform: Ideell förening
Bolaget registrerat: 1981

Arbetsställe nr(cfar): 26336560

Kontaktpersoner:
Ordförande: Ola Blomqvist
Utdelningsadress:
Box 1419
111 84 STOCKHOLM

Översikt

Status: Aktiv
Registreringsdatum: 1981-01-01
Juridiskt namn: Svensk Flygteknikerförening
Verksamhet: SN94120 – Yrkesorganisation
Länsäte: Stockholm
Kommunsäte: Stockholm
Moderbolag: Svensk Flygteknikerförening

Svensk näringsgrensindelning - SNI

SN94120 – Yrkesorganisation
SN9420010 – Fackförbund