Kalmar Waldorfskola Grundskola &

Kalmar Waldorfskola Grundskola &


Ståthållaregatan 50 A
392 44 KALMAR
0480-479650

Företagspresentation

KALMAR WALDORFSKOLA ( Grundskola)

Kännetecknande för Kalmar Waldorfskola, en F- 9 skola

Att möta varje elev där eleven befinner sig i sin utveckling

med det långsiktiga syftet att skapa livslång lust till att lära

genom engagemang, nyfikenhet och förundran.

Forskning visar att den främsta framgångsfaktorn i skolan är engagerade lärare!Det har vi!

Teori, hantverk, konst befruktar och genomtränger alla ämnen.

Skolan präglas av ömsesidig respekt för varandra, att se var och en som den är, liten som stor, och varandras möjligheter!

_____________________________________________

DAG HAMMARSKJÖLD GYMNASIET

Dag Hammarskjöld Gymnasiet utgår från Waldorfpedagogikens idé, i vilken konst- och hantverksämnen kompletterar och balanserar upp de teoretiska ämnena.

Vårt Estetiska program innefattar kreativa kurser, så som drama, eurytmi, musik, bild, skulptur, keramik, silversmide och breddande humanistiska ämnen såsom litteratur-, musik- och konsthistoria. Tillval av psykologi, filosofi och moderna språk, samt högre kurser i matematik och biologi är möjliga.

Stor vikt läggs vid det egna skapandet där eleven får utveckla sina förmågor genom ett konstnärligt arbete inom bild, musik och hantverksämnen, under ledning av kompetenta pedagoger och konstnärer.

Studietiden avslutas med en arkitektur- och kulturhistorisk resa i Europa.

Företagsinformation

Verksamheten ingår i: Stiftelsen Kalmar Waldorfskola
Organisationsnummer: 832401-2288
Bolagsform: Övrig stiftelse
Bolaget registrerat: 1985

Arbetsställe nr(cfar): 24377582

Kontaktpersoner:
Rektor: Irmeli Green (Gymnasieskolor)
Rektor: Cecilia Ferrari (Grundskola)
Kontaktperson: Moniqe Berendsen (Förskola)
Utdelningsadress:
Ståthållaregatan 50 A
392 44 KALMAR

Översikt

Status: Aktiv
Registreringsdatum: 1985-09-24
Juridiskt namn: Stiftelsen Kalmar Waldorfskola
Verksamhet: SN85201 – Grundskoleutbildning & förskoleklass
Länsäte: Kalmar
Kommunsäte: Kalmar
Moderbolag: Stiftelsen Kalmar Waldorfskola

Svensk näringsgrensindelning - SNI

SN85100 – Förskoleverksamhet
SN8510020 – Förskola, privat
SN85201 – Grundskoleutbildning & förskoleklass
SN8520110 – Friskola, grundskolenivå
SN8520160 – Grundskola högstadiet
SN8520161 – Grundskola mellanstadiet
SN8520162 – Grundskola lågstadiet
SN88910 – Barnomsorg, annan
www.stb.se www.elgus.nu