SRAB Stenungsunds Renhållning AB


Kläpp 101
444 95 ÖDSMÅL
0303-728090

Företagspresentation

Vi har containerhantering för industri, bygg, mindre företag och privatpersoner samt bedriver hushållsentreprenader i regionen.

Vidare sköter vi återvinningsstationer och driver återvinningscentraler samt har avfallssortering.

Vi hjälper er även med slamsugnings/ledningsspolning.

Behöver du hjälp med att få reda på var du skall lämna din last eller finns det farliga ämnen som PCB, arsenik eller något annat miljöfarligt i det som du hanterar? Kontakta oss !

Företagsinformation

Verksamheten ingår i: Renova Miljö AB
Organisationsnummer: 556946-0321
Bolagsform: Aktiebolag
Bolaget registrerat: 2013

Arbetsställe nr(cfar): 11041712

Kontaktpersoner:
Kontaktperson: Peter Olsson
VD: Peter Olsson
Administrationsansvarig: Peter Olsson
E-postadress: peter.olsson@srab.org
Inköpschef /-ansvarig: Peter Olsson
E-postadress: peter.olsson@srab.org
Personalchef: Peter Olsson
E-postadress: peter.olsson@srab.org
Utbildningsansvarig: Peter Olsson
E-postadress: peter.olsson@srab.org
Datachef /-ansvarig: Peter Olsson
E-postadress: peter.olsson@srab.org
IT-Chef: Peter Olsson
E-postadress: peter.olsson@srab.org
Försäljningschef: Peter Olsson
E-postadress: peter.olsson@srab.org
Marknadschef: Peter Olsson
E-postadress: peter.olsson@srab.org
Reklamchef /-ansvarig: Peter Olsson
E-postadress: peter.olsson@srab.org
Informationschef: Peter Olsson
E-postadress: peter.olsson@srab.org
Produktionschef: Åsa Ottosson
E-postadress: asa.ottosson@srab.org
Affärsutvecklare: Leif Ottosson
E-postadress: leif.ottosson@srab.org
Ekonomichef: Johanna Andreasson
E-postadress: johanna.andreasson@srab.org
Inköpare av kontorsvaror: Johanna Andreasson
E-postadress: johanna.andreasson@srab.org
Vagnparksansvarig: Owe Slätt
E-postadress: ove.slatt@srab.org
Verkstadschef /-ansvarig: Owe Slätt
E-postadress: ove.slatt@srab.org
Ordförande: Lars Juviken
E-postadress: lars.juviken@srab.org
Säljare: Nic Larson
E-postadress: nic.larson@srab.org
Kvalitetsansvarig /-samordnare: Camilla Johansson
E-postadress: camilla.johansson@srab.org
Miljösamordnare: Camilla Johansson
E-postadress: camilla.johansson@srab.org
Utdelningsadress:
Box 36
401 20 GÖTEBORG

Översikt

Status: Aktiv
Registreringsdatum: 2013-10-22
Juridiskt namn: Renova Miljö AB
Verksamhet: SN38110 – Sophämtning, renhållningstransporter
Länsäte: Västra Götaland
Kommunsäte: Göteborg
Moderbolag: Göteborgs kommun

Svensk näringsgrensindelning - SNI

SN38110 – Sophämtning, renhållningstransporter
SN38120 – Insamling av farligt avfall