Casa Montessori

Casa Montessori


Ögärdesvägen 2
433 30 PARTILLE
031-3362390

Företagspresentation

Casa Montessori är en friskola som erbjuder en lugn och harmonisk studiemiljö. Skolan har vuxit successivt sedan starten 1987 och omfattar idag förskola till årskurs 9 med 228 barn/elever. Skolan står på en stabil pedagogisk och ekonomisk plattform.

Undervisningen vid skolan bedrivs enligt Maria Montessoris pedagogik med åldersintegrerade klasser samt följer läroplanen för det offentliga skolväsendet. Målet för Casa Montessoris verksamhet är att ge barn/elever bästa möjliga förutsättningar för lärande och omsorg.

Det är viktigt att alla skall känna sig trygga i vår miljö och att barnet/eleven får med sig glädjen från leken till sökandet efter kunskap.

Företagsinformation

Verksamheten ingår i: Montessoristiftelsen i Partille
Organisationsnummer: 857205-4610
Bolagsform: Övrig stiftelse
Bolaget registrerat: 1987

Arbetsställe nr(cfar): 26046698

Utdelningsadress:
Ögärdesvägen 2
433 30 PARTILLE

Översikt

Status: Aktiv
Registreringsdatum: 1987-09-24
Juridiskt namn: Montessoristiftelsen i Partille
Verksamhet: SN85201 – Grundskoleutbildning & förskoleklass
Länsäte: Västra Götaland
Kommunsäte: Partille
Moderbolag: Montessoristiftelsen i Partille

Svensk näringsgrensindelning - SNI

SN85100 – Förskoleverksamhet
SN8510020 – Förskola, privat
SN85201 – Grundskoleutbildning & förskoleklass
SN8520110 – Friskola, grundskolenivå
SN8520160 – Grundskola högstadiet
SN8520161 – Grundskola mellanstadiet
SN8520162 – Grundskola lågstadiet
SN9329010 – Fritidsgård