Räddningstjänstförbundet

Räddningstjänstförbundet


Färgelandavägen 27
455 41 HEDEKAS
010-1615500

Företagspresentation

En av våra viktigaste uppgifter är att minska risken för bränder och andra olyckor.

Brand och riskhänsyn i samhällsprocessen

En del av vårt arbete är att bistå byggnadsnämnden och andra myndigheter med sakkunskap i bygglovs- och planärenden. En del av detta arbete består i att granska brandskyddsdokumentationer som upprättas i samband med nybyggnation och vissa ombyggnationer.

Information och rådgivning till allmänhet och verksamhetsutövare

Vi arbetar med information och rådgivning till allmänhet och organisationer för att minska bränder ger vi information till skolor, fastighetsägare, föreningar mfl.

Utbildning

Som ett led i det förebyggande arbetet och i arbetet med ett säkrare samhälle erbjuder Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän företag, organisationer och myndigheter olika utbildningar.

Företagsinformation

Verksamheten ingår i: Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
Organisationsnummer: 222000-2808
Bolagsform: Kommunförbund
Bolaget registrerat: 2009

Arbetsställe nr(cfar): 19159961

Kontaktpersoner:
Kontaktperson: Lars-Inge Einarsson
Telefonnummer: 010-483 72 02
Kontaktperson: Lars Bjurström
Telefonnummer: 010-483 72 04
Kontaktperson: Lars Samuelsson
Telefonnummer: 010-483 72 05
Enhetschef: Oskar Hed (Förebyggande)
Telefonnummer: 010-483 72 03
Utdelningsadress:
Bastiongatan 14
451 81 UDDEVALLA

Översikt

Status: Aktiv
Registreringsdatum: 2009-12-31
Juridiskt namn: Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
Verksamhet: SN84250 – Brand- & räddningsverksamhet
Länsäte: Västra Götaland
Kommunsäte: Uddevalla
Moderbolag: Uddevalla kommun

Svensk näringsgrensindelning - SNI

SN84250 – Brand- & räddningsverksamhet