Alvatek

Alvatek


Bollareslättvägen 34
511 92 ÖRBY
0320-31020

Företagspresentation

ALVATEK (Alternativ Vatten och Energiteknik)

Alvatek är ett företag med inriktning på att utveckla bättre lösningar för energibesparing och vattenförsörjninng än vad som är vanligt idag.

Vi arbetar främst med och för att värma byggnader miljövänligt, effektivt och ekonomiskt. Speciell kompetens har vi inom värmepumpsanläggningar och vattenrening.

Kunskapsuppbyggnaden inom energi och vattenbehandling har pågått under 20 år.

Företaget kan erbjuda unika lösningar inom alla sina verksamhetsområden.

Detta innefattar även tillverkning och utveckling av maskiner och produkter för rationellt utförande samt grossistfunktion för specialutrustning.

Den från början smala verksamheten har växt ut i angränsande specialapplikationer. Detta orsakas av målsättningen att uppnå optimalt genomtänkta lösningar för slutanvändaren.

ALVATEK GÖR HELA JOBBET - FRÅN BORRNING TILLS DU FÅR VÄRME I DITT HUS

Företagsinformation

Verksamheten ingår i: AB Svedbergs Brunnsborrning
Organisationsnummer: 556166-1546
Bolagsform: Aktiebolag
Bolaget registrerat: 1972

Arbetsställe nr(cfar): 13711700

Kontaktpersoner:
VD: Svenne Svedberg
Telefonnummer: 0706-58 72 29
Utdelningsadress:
Bollareslättvägen 34
511 92 ÖRBY
Hemsidor:

Översikt

Status: Aktiv
Registreringsdatum: 1972-06-29
Juridiskt namn: AB Svedbergs Brunnsborrning
Verksamhet: SN43229 – VVS-firma, övrig
Länsäte: Västra Götaland
Kommunsäte: Mark
Moderbolag: AB Svedbergs Brunnsborrning

Svensk näringsgrensindelning - SNI

SN43229 – VVS-firma, övrig