Herrljunga kommun

Herrljunga kommun


Västra Parkgatan 4
524 30 HERRLJUNGA
0513-17302

Företagspresentation

Kunskapskällan - gymnasieskolan i Herrljunga - är en förhållandevis liten skola med cirka 300 elever, men vi har fantastiska möjligheter och förutsättningar. Det intygar inte minst alla nöjda elever som gått ut från skolan. För oss är ord som närhet, trygghet, engagemang och personlighet fundamenten i hela vår verksamhet. Något av det allra bästa för eleverna är dock de små klasserna.

Kunskapskällan byggdes så sent som 1999 och är en vacker och ljus skola. Den goda miljön har blivit något av ett honnörsbegrepp för oss. På Kunskapskällan är lärartätheten och kompetensen mycket hög, vilket borgar för att du blir väl omhändertagen. På skolan finns cirka 30 anställda, varav de flesta är lärare, men vi har även en rektor, en kurator, en skolsköterska, en studie- och yrkesvägledare, en bibliotekarie och två som sköter administrationen.

På Kunskapskällan blir alla sedda och man kan känna trygghet. Vi lägger stor vikt vid en god gemenskap och delaktighet vid utvecklingen av skolan - det gäller såväl vid hårda som mjuka spörsmål. På Kunskapskällan råder sann elevdemokrati och alla ges möjlighet att tycka till och engagera sig. Hela skolan jobbar mycket med elevinflytande och samarbetet mellan lärare och kursdeltagare.

Företagsinformation

Verksamheten ingår i: Herrljunga kommun
Organisationsnummer: 212000-1520
Bolagsform: Kommun
Bolaget registrerat: 1975

Arbetsställe nr(cfar): 38827580

Kontaktpersoner:
Rektor: Lars Lorentzon
Utdelningsadress:
Box 201
524 23 HERRLJUNGA

Översikt

Status: Aktiv
Registreringsdatum: 1975-01-01
Juridiskt namn: Herrljunga kommun
Verksamhet: SN85311 – Gymnasieskola studieförberedande utb
Länsäte: Västra Götaland
Kommunsäte: Herrljunga
Moderbolag: Herrljunga kommun

Svensk näringsgrensindelning - SNI

SN85311 – Gymnasieskola studieförberedande utb
SN8532161 – Bygg- & anläggningsprogram
SN8532162 – Elprogram
SN8532169 – Industriprogram
SN8532170 – Restaurang- & livsmedelsprogram
SN8531110 – Naturvetenskapligt program
SN8531120 – Samhällsvetenskapligt program
SN8531130 – Introduktionsprogram
SN8531140 – Teknikprogram
SN8531150 – Humanistiska programmet
SN8531160 – Ekonomiprogrammet