Eksjö gymnasiesärskola

Eksjö gymnasiesärskola


Karhulavägen 1
575 31 EKSJÖ
0381-36000

Företagspresentation

Eksjö gymnasiesärskola har lång tradition av undervisning för Dig som behöver ett annat sätt att lära Dig på.

Personalen har stor erfarenhet av att med Dig som elev anpassa undervisning utifrån Dina individuella behov. Vi vänder oss i första hand till Dig, som gått särskolan på grundskolenivå, men även Du som av olika skäl behöver tid och specialpedagogisk stöd för att på ett bra sätt klara din utbildning är välkommen.

Gymnasiesärskolan är ett 4-årigt utbildningsalternativ för Dig som behöver en annan uppläggning av din gymnasieutbildning än den vanliga gymnasieskolan kan erbjuda idag.

Eksjö gymnasiesärskolan erbjuder Dig en utbildning på nationella och individuella program.

Alla elever har individuella studieplaner.

3:e och 4:e året har våra elever arbetsplatsförlagd utbildning.

4:e året samarbetar vi nära med Arbetsförmedlingen och den dagliga verksamheten i kommunen, allt för att göra Ditt framtida liv så bra som möjligt.

Företagsinformation

Verksamheten ingår i: Eksjö kommun
Organisationsnummer: 212000-0589
Bolagsform: Kommun
Bolaget registrerat: 1974

Arbetsställe nr(cfar): 19125541

Kontaktpersoner:
Rektor: Elisabet Agertz
Telefonnummer: 0381-365 57
E-postadress: age@eksjo.se
Utdelningsadress:

Översikt

Status: Aktiv
Registreringsdatum: 1974-01-01
Juridiskt namn: Eksjö kommun
Verksamhet: SN85311 – Gymnasieskola studieförberedande utb
Länsäte: Jönköping
Kommunsäte: Eksjö
Moderbolag: Eksjö kommun

Svensk näringsgrensindelning - SNI

SN85311 – Gymnasieskola studieförberedande utb
SN85322 – Gymnasiesärskola