Behandlingshemmet Ellen

Behandlingshemmet Ellen


Älvåsvägen 41
610 20 KIMSTAD
011-53940

Företagspresentation

ELLEN vänder sig till kvinnor som är 20 år och äldre och som missbrukar alkohol, narkotika och/eller läkemedel. Missbruket har hos kvinnorna resulterat i personliga, sociala och ekonomiska konsekvenser.

Målsättningen med kvinnans vistelse på ELLEN är att hon genom att delta i behandlingen, som bygger på ansvar, drogfrihet, delaktighet och medverkan skall få självförtroende, självtillit och kraft att leva ett drogfritt liv. Kvinnan skall också självständigt hantera sitt liv med tanke på försörjning, bostad, familj och fritid. Hon skall få möjlighet att hitta sig själv och sin kvinnoidentitet samt få kunskap om hur hon skall nå fysiskt och psykisk hälsa.

Eftervården sker med kontakt genom Clara.

Barngrupp 4 ggr om året sker via Alma.

Företagsinformation

Verksamheten ingår i: Norrköpings kommun
Organisationsnummer: 212000-0456
Bolagsform: Kommun
Bolaget registrerat: 1974

Arbetsställe nr(cfar): 27198670

Kontaktpersoner:
Föreståndare: Laina Stolt
Telefonnummer: 076-128 11 11
Utdelningsadress:
Älvåsvägen 41
610 20 KIMSTAD

Översikt

Status: Aktiv
Registreringsdatum: 1974-01-01
Juridiskt namn: Norrköpings kommun
Verksamhet: SN87203 – Vårdboende för vuxna
Länsäte: Östergötland
Kommunsäte: Norrköping

Svensk näringsgrensindelning - SNI

SN87203 – Vårdboende för vuxna
SN8720310 – Vård- & behandlingshem
www.elgus.nu adimo.nu www.advokatardhe.se www.stb.se www.scanwaste.se