Herrgårdsgymnasiet

Herrgårdsgymnasiet


Säffle Gård
661 80 SÄFFLE
0533-681903

Företagspresentation

Herrgårdsgymnasiet kännetecknas av god social miljö, ett öppet och tillåtande klimat, kompetent personal och ändamålsenliga, trivsamma lokaler samt ändamålsenlig utrustning.

Företagsinformation

Verksamheten ingår i: Säffle kommun
Organisationsnummer: 212000-1900
Bolagsform: Kommun
Bolaget registrerat: 1974

Arbetsställe nr(cfar): 19338748

Kontaktpersoner:
Rektor: Anita Karlsson
Rektor: Birgit Johannesson
Rektor: Ola Nyström

Översikt

Status: Aktiv
Registreringsdatum: 1974-01-01
Juridiskt namn: Säffle kommun
Verksamhet: SN85311 – Gymnasieskola studieförberedande utb
Länsäte: Värmland
Kommunsäte: Säffle
Moderbolag: Säffle kommun

Svensk näringsgrensindelning - SNI

SN85311 – Gymnasieskola studieförberedande utb
SN85322 – Gymnasiesärskola
SN8532110 – Gymnasieskola
SN8532161 – Bygg- & anläggningsprogram
SN8532162 – Elprogram
SN8532163 – Energiprogram
SN8532165 – Fordonsprogram
SN8532173 – Vård- & omsorgsprogram
SN8531110 – Naturvetenskapligt program
SN8531120 – Samhällsvetenskapligt program
SN8531130 – Introduktionsprogram
SN8531140 – Teknikprogram
SN8531160 – Ekonomiprogrammet