Räddningstjänsten Dals-Ed

Räddningstjänsten Dals-Ed


Fotebäcksvägen 1
668 32 ED
0534-19000

Företagspresentation

Varje olycka som inträffar i samhället på människa och egendom är en förlust. Allt täcks inte av försäkringar, och konsekvenserna av en brand eller en annan olycka kan bli mycket långtgående. En storbrand i ett företag kan i förlängningen medföra förlorade marknadsandelar, konkurs med ökad arbetslöshet som följd, ökat vårdbehov, otrygghet mm.

Med det som bakgrund arbetar vi inom räddningstjänsten i Dals Eds kommun med att försöka upptäcka de risker och hot som finns så att de kan reduceras och/eller helt elimineras. Vi förebygger bränder och andra olyckor, gör räddningsinsatser samt begränsar konsekvenserna når en olycka inträffat.

För att nå upp till Dals Eds kommuns målsättning om en trygg och säker kommun krävs allas medverkan. Trots en modern och välutrustad räddningstjänst med välutbildad personal måste alla vara medvetna om att ingen kan skydda Dig och Ditt hem bättre än Du själv. För att klara det måste Du själv ha kunskap om hur Du förebygger olyckor mm. Vad Du bör kunna, kan Du informera Dig om på vår hemsida här på webbplatsen

För att bli bättre i vårt arbete med att undvika skador på liv, egendom och miljön är det viktigt att vara medveten om vårt gemensamma ansvar för att förebygga olyckor, lära sig agera i nödsituationer samt ha kunskap om hur man hjälper andra.

Vi handhar även lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Företagsinformation

Verksamheten ingår i: Dals-Eds kommun
Organisationsnummer: 212000-1413
Bolagsform: Kommun
Bolaget registrerat: 1975

Arbetsställe nr(cfar): 19168889

Kontaktpersoner:
Kontaktperson: Per Sandström
Telefonnummer: 0534-19026
E-postadress: per.sandstrom@dalsed.se
Kontaktperson: Kent Olsson
Telefonnummer: 0534-19472
E-postadress: kent.olsson@dalsed.se
Kontaktperson: Daniel Haglund
Telefonnummer: 073-986 15 64
E-postadress: daniel.haglund@dalsed.se
Utdelningsadress:
Fotebäcksvägen 1
668 32 ED

Översikt

Status: Aktiv
Registreringsdatum: 1975-01-01
Juridiskt namn: Dals-Eds kommun
Verksamhet: SN84250 – Brand- & räddningsverksamhet
Länsäte: Västra Götaland
Kommunsäte: Dals-Ed
Moderbolag: Dals-Eds kommun

Svensk näringsgrensindelning - SNI

SN84250 – Brand- & räddningsverksamhet