Sunne kommun

Sunne kommun


Svetsarevägen 2
686 33 SUNNE
0565-17900

Företagspresentation

BrobyGrafiska har en rad utbildningar inom förpackningsdesign, grafisk produktion, media, webb, foto och manus på olika utbildningsnivåer. Skolan är en kreativ mötesplats för gymnasie­elever, KY-studenter, forskare, företag och branschfolk på uppdragsutbildning. I en attraktiv studiemiljö har du tillgång till utrustning av hög teknisk standard. Mångfalden av utbildningar och kompetens skapar även en unik möjlighet till idéutbyte och gränsöverskridande samarbetsprojekt. En utbildning med hög nivå, ett stort internationellt nätverk och en stark bransch erbjuder fantastiska möjligheter för din framtid.

Företagsinformation

Verksamheten ingår i: Sunne kommun
Organisationsnummer: 212000-1843
Bolagsform: Kommun
Bolaget registrerat: 1974

Arbetsställe nr(cfar): 27313899

Kontaktpersoner:
Rektor: Berit Westergren
Telefonnummer: 0565 - 179 30
Utdelningsadress:

Översikt

Status: Aktiv
Registreringsdatum: 1974-01-01
Juridiskt namn: Sunne kommun
Verksamhet: SN85321 – Gymnasial yrkesutbildning
Länsäte: Värmland
Kommunsäte: Sunne
Moderbolag: Sunne kommun

Svensk näringsgrensindelning - SNI

SN85311 – Gymnasieskola studieförberedande utb
SN85312 – Kommunal vuxenutbildning
SN85321 – Gymnasial yrkesutbildning
SN8532160 – Barn- & fritidsprogram
SN8532164 – Estetiskt program
SN8532168 – Hotell- & turismprogram
SN8531110 – Naturvetenskapligt program
SN8531120 – Samhällsvetenskapligt program
SN8559910 – Svenska för invandrare SFI
SN8531160 – Ekonomiprogrammet
SN8532177 – Industritekniska programmet