Alléskolan

Alléskolan


Södra Allén 14
694 30 HALLSBERG
0582-685690

Företagspresentation

Omvårdnadsprogram med inriktning: räddning och säkerhet

Specialutformade program:

Samhällsvetenskapliga programmet: Europaekonom

Samhällsvetenskapliga programmet: Musik

Naturvetenskapligt program, Musik

Orienteringsprofil

Gymnasial lärlingsutbildning

Teori för industriprogrammet finns i Hallsberg och yrkesteknik i Laxå

Företagsinformation

Verksamheten ingår i: Sydnärkes Utbildningsförbund
Organisationsnummer: 222000-1180
Bolagsform: Kommunförbund
Bolaget registrerat: 1999

Arbetsställe nr(cfar): 19339001

Kontaktpersoner:
Kontaktperson: Sven Tjernström
Utdelningsadress:
Box 20
694 21 HALLSBERG

Översikt

Status: Aktiv
Registreringsdatum: 1999-07-16
Juridiskt namn: Sydnärkes Utbildningsförbund
Verksamhet: SN85311 – Gymnasieskola studieförberedande utb
Länsäte: Örebro
Kommunsäte: Hallsberg
Moderbolag: Hallsbergs kommun

Svensk näringsgrensindelning - SNI

SN85311 – Gymnasieskola studieförberedande utb
SN85322 – Gymnasiesärskola
SN85321 – Gymnasial yrkesutbildning
SN8532110 – Gymnasieskola
SN8532160 – Barn- & fritidsprogram
SN8532161 – Bygg- & anläggningsprogram
SN8532162 – Elprogram
SN8532163 – Energiprogram
SN8532165 – Fordonsprogram
SN8532168 – Hotell- & turismprogram
SN8532170 – Restaurang- & livsmedelsprogram
SN8532173 – Vård- & omsorgsprogram
SN8532176 – Specialprogram
SN8559340 – Vuxenskolan
SN8531110 – Naturvetenskapligt program
SN8531120 – Samhällsvetenskapligt program
SN8531130 – Introduktionsprogram
SN8531140 – Teknikprogram