Gymnasiesärskolan


Baldersgatan 14
761 50 NORRTÄLJE
0176-71000

Företagspresentation

Det övergripande målet för gymnasiesärskolan är att eleverna skall vara delaktiga i samhället och ha ett bra liv efter sin skolgång. Målen är att eleven efter gymnasiet skall klara ett eget boende, ha en meningsfull fritid och ett arbete med hänsyn till de individuella förutsättningarna. En ledstjärna för oss är att lära för livet.

Företagsinformation

Verksamheten ingår i: Norrtälje kommun
Organisationsnummer: 212000-0217
Bolagsform: Kommun
Bolaget registrerat: 1974

Arbetsställe nr(cfar): 19306992

Kontaktpersoner:
Rektor: Christian Rapp
E-postadress: christian.rapp@norrtalje.se
Utdelningsadress:
Box 812
761 28 NORRTÄLJE

Översikt

Status: Aktiv
Registreringsdatum: 1974-01-01
Juridiskt namn: Norrtälje kommun
Verksamhet: SN85322 – Gymnasiesärskola
Länsäte: Stockholm
Kommunsäte: Norrtälje
Moderbolag: Norrtälje kommun

Svensk näringsgrensindelning - SNI

SN85311 – Gymnasieskola studieförberedande utb
SN85322 – Gymnasiesärskola
SN8532110 – Gymnasieskola
SN8532168 – Hotell- & turismprogram