Bergaskolan

Bergaskolan


Skolgatan 23 A
777 31 SMEDJEBACKEN
0240-660213

Företagspresentation

Under detta läsår har vi 330 elever varav 80 går i år 5 -6. Skolan består av flera byggnader. I Hantverkshuset har eleverna bild, slöjd, hemkunskap och media.

Framtidshuset innehåller biologi-, kemi-, fysik- samt matematiksalar. Här finns även elevernas fritidsrum. Elevhälsan finns här under vissa tider i veckan.

A-huset är byggt som ett E. I ena änden har år 5 - 6 sina klassrum. Där finns även en särskolegrupp som är inkluderad i år 7 - 9. I byggnaden finns undervisningssalar för språk, svenska, musik och SO. Biblioteket, expeditionen och personalrummet är belägna i denna byggnad.

Idrottshall, Aula och Matsal finns i separata byggnader i anslutning till skolan.

Framtidshuset:

Skolgatan 21

777 32 Smedjebacken

A-huset:

Skolgatan 23 A

777 31 Smedjebacken

Hantverkshuset:

Bergslagsvägen 32

777 32 Smedjebacken

Företagsinformation

Verksamheten ingår i: Smedjebackens kommun
Organisationsnummer: 212000-2205
Bolagsform: Kommun
Bolaget registrerat: 1974

Arbetsställe nr(cfar): 19343631

Översikt

Status: Aktiv
Registreringsdatum: 1974-01-01
Juridiskt namn: Smedjebackens kommun
Verksamhet: SN85201 – Grundskoleutbildning & förskoleklass
Länsäte: Dalarna
Kommunsäte: Smedjebacken

Svensk näringsgrensindelning - SNI

SN85201 – Grundskoleutbildning & förskoleklass
SN8520160 – Grundskola högstadiet
SN9101125 – Grundskolebibliotek