Vansbro räddningstjänst


Fabriksvägen 11
780 50 VANSBRO
0281-75225

Företagspresentation

I kommunens räddningstjänstorganisation finns en jourstyrka på 8 brandmän som på kort tid rycker ut vid en olycka. Organisationen är uppbygd av olika delar som sammanstrålar vid olycksplatsen. 1 insatsledare och 2 första insats personer utgår ifrån hemmet i mindre fordon och har 90 sekunder på sig för att vara påväg mot olycksplatsen. Från brandstationen i Vansbro utgår de tyngre fordonen som bemannas av en styrkeledare samt 4 brandmän. Dessa har 5 minuter på sig innan de ska vara påväg mot olyckan. Jourhållningen sker veckovis, var fjärde vecka. Totalt i kommunen finns cirka 35 brandmän i organisationen.

För den förebyggande och administrativa driften av räddningstjänsten finns det dagtidspersonal på stationen. Dagtidpersonalen består av Räddningschef, Materiel och utbildningssamordnare samt Säkerhetssamordnare.

Räddningstjänsten har cirka 150-200 uppdrag per år. Det rör sig främst om trafikolyckor, bränder, automatlarm, sjukvårdslarm och utsläpp av farliga ämnen. Varje år övar personalen minst 50 timmar. Ny personal grundutbildas internt i organisationen innan de genomför en brandmansutbildning på någon av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps skolor.

Räddningstjänsten jobbar förebyggande genom bland annat utbildning av företag och allmänhet, tillsyn mot företag och verksamheter för att säkerställa att de lever upp till en säkerhet som förväntas av dem. Räddningstjänsten samordnar även kommunens arbete när det gäller händelser som kan få stora konsekvenser på samhället exempelvis ett längre strömavbrott.

Sotning av skorstenar utgör en viktig del i det förebyggande brandskyddet. Genom sotningen minskar risken för att s.k. soteldar ska uppstå. Sotningen uppdelad i två olika delar: Brandskyddskontroll och rengöring. Brandskyddskontrollen genomförs av en skorstensfejare med teknikerexamen enligt frister som bestäms av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Rengöringen ska utföras av en skorstensfejare efter de frister som kommunen bestämt. Fastighetsägare kan ansöka om att få genomföra sotningen på egen hand.

Företagsinformation

Verksamheten ingår i: Vansbro kommun
Organisationsnummer: 212000-2130
Bolagsform: Kommun
Bolaget registrerat: 1974

Arbetsställe nr(cfar): 22760524

Kontaktpersoner:
Kontaktperson: Bo Lundberg (Räddningschef)
Telefonnummer: 0281-75 226
E-postadress: bo.lundberg@vansbro.se
Kontaktperson: Magnus Lindberg ( Sotarmästare)
E-postadress: magnus.lindberg@vansbro.se
Utdelningsadress:
Medborgarhuset
780 50 VANSBRO

Översikt

Status: Aktiv
Registreringsdatum: 1974-01-01
Juridiskt namn: Vansbro kommun
Verksamhet: SN84250 – Brand- & räddningsverksamhet
Länsäte: Dalarna
Kommunsäte: Vansbro
Moderbolag: Vansbro kommun

Svensk näringsgrensindelning - SNI

SN84250 – Brand- & räddningsverksamhet