AB Borlänge Energi

AB Borlänge Energi


Rämshyttan
781 99 IDKERBERGET
0243-73000

Företagspresentation

.Förutom att tillhandahålla el, elnät, fjärrvärme, stadsnät, vatten, avlopp, dagvatten och avfall i Borlänge sköter vi på Borlänge Energi även kommunens gator, vägar och grönområden. Allt detta tillsammans med Husakuten ger oss unika möjligheter att tillgodose borlängebornas förväntningar.

De sammanlagda priserna för el, fjärrvärme, avfall, vatten och avlopp är de lägsta i Dalarna och 2010 ligger vi på plats nummer fem bland de lägsta priserna av alla 290 kommunerna i landet.

Vårt jobb är att leverera våra produkter 24 timmar om dygnet, med miljöriktig hantering, bra service och till så låga priser som möjligt.

Men det är också ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav – inte minst vad gäller miljön. Vi vill att Borlänge ska vara en hälsosam stad att leva i. Idag och i många generationer framöver.

Våra produkter har en hög miljöprofil, här följer några exempel:

* Vårt kranvatten levereras helt utan kemiska tillsatser.

* Vår el produceras helt av förnybar vattenkraft.

* Vår fjärrvärme produceras till 95% av förnybara energiråvaror.

* Vi renar avloppsvattnet till mer än 95%.

* Vi återvinner mer än 85% av avfallet.

Företagsinformation

Verksamheten ingår i: AB Borlänge Energi
Organisationsnummer: 556005-5385
Bolagsform: Ekonomisk förening
Bolaget registrerat: 1904

Arbetsställe nr(cfar): 27362698

Utdelningsadress:
Box 834
781 28 BORLÄNGE

Översikt

Status: Aktiv
Registreringsdatum: 1904-05-02
Juridiskt namn: AB Borlänge Energi
Verksamhet: SN35110 – Elektricitet, generering
Länsäte: Dalarna
Kommunsäte: Borlänge
Moderbolag: Borlänge kommun

Svensk näringsgrensindelning - SNI

SN35110 – Elektricitet, generering
www.elgus.nu