Gymnasiesärskolan


Kaserngatan 54
802 55 GÄVLE
026-179254

Företagspresentation

Gymnasiesärskolan i Gävle finns på Polhemsskolan. Programmen har samma hemvist som gymnasieskolans nationella program och samverkar om lokaler och projekt.

På skolan arbetar personal med specialpedagogisk kompetens. Vi har egen kurator och studie- och yrkesvägledare. Vi erbjuder undervisning inom 8 olika program, samtliga är fyraåriga.

Gymnasiesärskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform som ungdomar med en utvecklingsstörning kan välja efter avslutad grundsärskola eller träningsskola.

Rätten till att få gå i en gymnasiesärskola finns inskriven i skollagen.

På skolan arbetar personal med specialpedagogisk kompetens. Vi har egen kurator och studie- och yrkesvägledare. Vi erbjuder undervisning inom 8 olika program, samtliga är fyraåriga.

De övergripande målen för all undervisning är att:

- eleven är förberedd för ett vuxenliv i sysselsättning, boende och fritid.

- eleven har byggt upp en god självkänsla och en god självuppfattning.

- eleven kan fungera så självständigt som möjligt i sitt vuxenliv.

Gemensamt för undervisningen på gymnasiesärskolan är att

- undervisningen har verklighetsanknytning

- kärnämnen och karaktärsämnen strävar åt samma håll

- du erbjuds ett antal valbara kurser

Under det första året lägger vi grunden för gemenskap, ökad självkännedom och kamratskap. Du läser en del av de obligatoriska kurserna och praktiserar på gymnasiesärskolans olika program för att underlätta ditt val till årkurs 2.

Företagsinformation

Verksamheten ingår i: Gävle kommun
Organisationsnummer: 212000-2338
Bolagsform: Kommun
Bolaget registrerat: 1974

Arbetsställe nr(cfar): 19346402

Kontaktpersoner:
Rektor: Birgitta Pettersson
Utdelningsadress:
Box 6067
800 06 GÄVLE

Översikt

Status: Aktiv
Registreringsdatum: 1974-01-01
Juridiskt namn: Gävle kommun
Verksamhet: SN85322 – Gymnasiesärskola
Länsäte: Gävleborg
Kommunsäte: Gävle
Moderbolag: Gävle kommun

Svensk näringsgrensindelning - SNI

SN85322 – Gymnasiesärskola
SN56100 – Restaurang
SN85321 – Gymnasial yrkesutbildning
SN8532166 – Handels- & administrationsprogram
SN8532167 – Hantverksprogram
SN8532173 – Vård- & omsorgsprogram
SN8531130 – Introduktionsprogram