Furuparkskolan

Furuparkskolan


Yrkesgatan 47 A
974 34 LULEÅ
0920-454230

Företagspresentation

Furuparksskolan är en låg- och mellanstadieskola med elva fritidshem och fem förskoleklasser. Vi har för närvarande ca 420 elever. Skolan ligger i bostadsområdet Skurholmen i Luleå. I närmiljön finns goda möjligheter för utomhusverksamhet och naturundervisning.

På skolan finns en anpassad lärmiljö för barn med språkstörning. Hit söker barn och föräldrar från hela Luleå kommun.

Språk och kommunikation är grunden för all kunskapsinhämtning och lärande. Genom att lyfta fram språket och dess betydelse i alla situationer, ämnesområden och verksamheter får barnen/eleverna en bra grund att stå på. Drama, storyline och digitalt berättande är exempel på metoder som används för att utveckla språket och berättandet.

Arbetsställe nr(cfar): 19355452

Kontaktpersoner:
Rektor: Elisabeth Landström
Telefonnummer: 0920-45 34 20
E-postadress: elisabeth.landstrom@skol.lulea.se
Kontaktperson: Inger Åhlander Skolassistent
Telefonnummer: 0920-453 138
E-postadress: inger.ahlander@skol.lulea.se
Utdelningsadress:
Yrkesgatan 47 A
974 34 LULEÅ

Översikt

Status: Aktiv
Registreringsdatum: 1974-01-01
Juridiskt namn: Luleå kommun
Verksamhet: SN85201 – Grundskoleutbildning & förskoleklass
Länsäte: Norrbotten
Kommunsäte: Luleå
Moderbolag: Luleå kommun

Svensk näringsgrensindelning - SNI

SN85201 – Grundskoleutbildning & förskoleklass
SN8520161 – Grundskola mellanstadiet
SN8520162 – Grundskola lågstadiet