RM Miljöanalys

RM Miljöanalys


c/o c/o Mattsson,
Högbergsgatan 23 Lgh1102
116 20 STOCKHOLM
070-4152116

Företagspresentation

Utför OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll) ventilationsbesiktningar.

Certifierad Kvalificerad Riksbehörighet, SP SITAC med Swedcert.

Luftkvalitemätningar ex.mögelanalys, fuktanalys, CO2-analyser-utandningsluft i klassrum, Felsökning i byggnader.

Energideklarationer, Certifierad Energiexpert Normal, SITAC med Swedcert.

Diplomerad Skyddsingenjör 1985 på Arbetarskyddsstyrelsen.

Arbetsmiljöutredningar, Bullermätningar, Luftkvalitémätningar, Ergonomi, Belysning, Laboratorie ventilation.

Täthetsprover och termografering med värmekamera för att analysera sköldbryggor i byggnader.

Miljösamordnare, Lunds Universitet Miljö och energisystem 1994.

Vi hjälper företagshälsovårdscentraler och utbildar inom arbetsmiljö.

För mer info, besök oss på www.arm-miljoanalys.com

Företagsinformation

Verksamheten ingår i: Roger Mattsson
Organisationsnummer: 500715-XXXX
Bolagsform: Fysisk person
Bolaget registrerat: 1990

Arbetsställe nr(cfar): 38390977

Kontaktpersoner:
Kontaktperson: Roger Mattsson
Utdelningsadress:
c/o Mattsson,
Högbergsgatan 23 Lgh1102
116 20 STOCKHOLM