LMK Mankan Entreprenad


c/o c/o Karlsson,
Gudby 4
148 70 SORUNDA
08-52013502

Företagspresentation

Mankan Entreprenad är ett företag med bred verksamhet inom mark- och anläggningsarbete. Vi vänder oss till såväl privatpersoner som företag och kommuner i södra Storstockholm och erbjuder bl.a.:

Schaktning för husgrunder

Avloppsanläggningar

Dränering/fuktisolering

Byte av VA-ledningar

Tomtplanering

Anläggning av infartsvägar, parkeringsplatser m.m.

Företagsinformation

Verksamheten ingår i: Mankan Karlsson
Organisationsnummer: 681011-XXXX
Bolagsform: Fysisk person
Bolaget registrerat: 1992

Arbetsställe nr(cfar): 31320716

Kontaktpersoner:
Kontaktperson: Magnus Karlsson
Utdelningsadress:
c/o Karlsson,
Gudby 4
148 70 SORUNDA

Översikt

Status: Aktiv
Registreringsdatum: 1992-01-23
Juridiskt namn: Mankan Karlsson
Verksamhet: SN43120 – Markarbetesentreprenör
Länsäte: Stockholm
Kommunsäte: Nynäshamn
Moderbolag: Mankan Karlsson

Svensk näringsgrensindelning - SNI

SN43120 – Markarbetesentreprenör