SGR Service

SGR Service


c/o c/o Stenström,
Othemarsgatan 3
621 43 VISBY
0498-411000

Företagspresentation

Om SGR Service

Jag heter Göran Stenström och startade SGR 1991. Då var verksamheten inriktad på smide, skogsarbete och trädgårdsservice, i första hand för privatpersoner. Verktygen för verksamheten var få och små, en motorsåg, gräsklippare (modell mindre), skogsutrustad fyrhjulig mc och en liten verkstad för småreparationer.

Utvecklingen tog fart 1997, då jag anställde min drivande och kunniga bror som fortfarande arbetar i företaget. Vi började då fundera på återvinning av trädgårdsavfall och köpte en blandarvagn från Holland, där allt komposterbart trädgårdsavfall kunde malas och blandas till utmärkt kompostjord. Vi lyckades övertala Gotlands Kommun för ett prov. Det provet gjorde att vi fortfarande håller på med återvinning och dessutom förde det in oss på flisning av både byggavfall och ris.

Samma år investerade vi och började med kantklippning och buskröjning av vägdiken för Nybergs Entreprenad, som i dag har skötseln av hela det statliga vägnätet på Gotland. Ett samarbete som fortfarande pågår och har utvecklats under åren.

I dag har verksamheten 4-6 personer anställda, beroende på säsong. Vi arbetar med i huvudsak entreprenadarbeten inom vägunderhåll, fastighetsservice och flisning/kompostering, men utför även sopning av sand och grus, sortering av jord, bark, återvinningsavfall mm.

Våra kunder är energibolag, sågverk, kommuner, olika entreprenadföretag och bostadsföretag.

Företagsinformation

Verksamheten ingår i: Göran Stenström
Organisationsnummer: 630501-XXXX
Bolagsform: Fysisk person
Bolaget registrerat: 1992

Arbetsställe nr(cfar): 33166695

Utdelningsadress:
c/o Stenström,
Othemarsgatan 3
621 43 VISBY
Hemsidor:

Översikt

Status: Aktiv
Registreringsdatum: 1992-11-12
Juridiskt namn: Göran Stenström
Verksamhet: SN81300 – Trädgårdsserviceföretag
Länsäte: Gotland
Kommunsäte: Gotland
Moderbolag: Göran Stenström

Svensk näringsgrensindelning - SNI

SN81300 – Trädgårdsserviceföretag