Advokatab Independent Lawyers i

Advokatab Independent Lawyers i


Munkbron 11 3tr
111 28 STOCKHOLM
0708-119991

Företagspresentation

Advokataktiebolaget Independent Lawyers bildades år 2004 och har sitt ursprung i Advokatfirman Malmlöf som i sin tur startade år 1987/88. Advokatbyrån verkar inom olika ämnesområden.

Verksamhet

Svensk- och internationell affärsjuridik

Svensk- och internationell process- och skiljemannarätt

Fastighets- och entreprenadrätt

Hyresrätt

Skadestånds- och försäkringsrätt

Likvidationsuppdrag

Arbetsrätt

Brottmål med särskild inriktning på ekobrott

Företagsinformation

Verksamheten ingår i: Advokatab Independent Lawyers i Sverige
Organisationsnummer: 556646-0381
Bolagsform: Aktiebolag
Bolaget registrerat: 2003

Arbetsställe nr(cfar): 42759761

Kontaktpersoner:
VD: Bertil Malmlöf
Advokat: Bertil Malmlöf
E-postadress: bertil.malmlof@indelaw.se
Jurist: Stefan Köhler
E-postadress: stefan.kohler@indelaw.se
Jur. kand.: Jennifer Person
E-postadress: jennifer.person@indelaw.se
Ekonomiansvarig: Birgitta Malmlöf
E-postadress: birgitta.malmlof@indelaw.se
Allmän: Elisabeth Lönndahl
E-postadress: elisabeth.lonndahl@indelaw.se
Utdelningsadress:
Box 2027
103 11 STOCKHOLM
Hemsidor:

Översikt

Status: Aktiv
Registreringsdatum: 2003-09-01
Juridiskt namn: Advokatab Independent Lawyers i Sverige
Verksamhet: SN69101 – Advokatbyrå
Länsäte: Stockholm
Kommunsäte: Stockholm
Moderbolag: Advokatab Independent Lawyers i Sverige

Svensk näringsgrensindelning - SNI

SN69101 – Advokatbyrå
SN6910110 – Advokatbyrå, Advokatsamfundet