CVN Consult & Värdering AB


Abraham Ahléns väg 10
291 45 KRISTIANSTAD
044-101155

Företagspresentation

Fastighetsvärdering:

Värdering avser att värdera de rättigheter / möjligheter som är förknippade med värderingsobjektet. Objektet ses som en ekonomisk tillgång, givet en rad olika värdepåverkande faktorer.

Värdebedömning grundad på ortsprismetoden / avkastningsmetoden avser att bedöma marknadsvärdet för värderingsobjektet eller sannolikt pris vid en försäljning under normala omständigheter på den öppna fastighetsmarknaden.

Marknadsvärdet grundas på besiktning samt på jämförelser av genomförda köp i kommundelen. Värderingsobjektet ställes härvid i relation till ortsprisunderlaget, varefter bedömning sker mot bakgrund av objektets karaktär, skick, läge, efterfrågan etc.

Värdeutlåtande upprättas avseende

bostadsrätter

mark

villor

fritidshus

mindre gårdar

industrier

hyreshus

I samband med

köp

försäljning

kreditgivning

bodelning

arvskifte

inlösen

skador

Utredningar:

I samband med

uppgörelser

tvister

försäkringsärenden

Förvaltningsuppdrag:

När Du behöver hjälp med tillsyn av fastighet eller vill ha hjälp med förvaltning.

Konsultuppdrag:

Av fastighetsteknisk / -ekonomisk karaktär.

Företagsinformation

Verksamheten ingår i: CVN Consult & Värdering AB
Organisationsnummer: 556793-4152
Bolagsform: Aktiebolag
Bolaget registrerat: 2009

Arbetsställe nr(cfar): 48115299

Utdelningsadress:
Abraham Ahléns väg 10
291 45 KRISTIANSTAD
Hemsidor:

Översikt

Status: Aktiv
Registreringsdatum: 2009-11-12
Juridiskt namn: CVN Consult & Värdering AB
Verksamhet: SN74900 – Konsultverksamhet, övrig
Länsäte: Skåne
Kommunsäte: Kristianstad
Moderbolag: CVN Consult & Värdering AB

Svensk näringsgrensindelning - SNI

SN64992 – Värdepapper, egen förvaltning
SN68310 – Fastighetsmäklare
SN74900 – Konsultverksamhet, övrig