Anneli Samuelsson Arkitektkontor AB

Anneli Samuelsson Arkitektkontor AB


Kom Snart Igen 7
392 31 KALMAR
070-2233175

Företagspresentation

Arkitekt Anneli Samuelsson är ett nytt företag med brett verksamhetsområde som omfattar alla delar från stadsplanering och byggnadsprojektering till inredning och färgsättning.

Vi kan erbjuda stor flexibilitet och projektgrupper anpassade för varje nytt projekt. Detta möjliggörs tack vare ett brett kontaktnät med andra företag inom branschen.

Genom att arbeta i nätverk har vi möjligheter att åta oss både små och stora projekt.

Kontoret är ett enmansföretag i sin grundform och består av Anneli Samuelsson, arkitekt SAR. Med över 20 års yrkeserfarenhet och gedigen utbildning kan jag garantera hög kvalitet och stort kunnande.

Samlad kompetens och mycket erfarenheter har gett kontoret kunskaper från vitt skilda områden.

Vi tror att stor bredd på uppdragen är värdefullt och viktigt för vår utveckling och vårt mål är att trots uppdrag av varierande storlek och karaktär hålla vårt arbetssätt relativt likartat.

Projekten skapas i ett lagarbete mellan oss arkitekter och uppdragsgivare, kommunala instanser, entreprenörer, konsulter, hantverkare, materialtillverkare m. fl., där varje projekts unika förutsättningar formar arbete och resultat.

Projektering sker främst i AutoCAD. Digitala presentations- och illustrationsverktyg som bildbehandling i Photoshop och 3D-modellering ingår som naturliga arbetsredskap på kontoret.

Företagsinformation

Verksamheten ingår i: Anneli Samuelsson Arkitektkontor AB
Organisationsnummer: 556881-2027
Bolagsform: Aktiebolag
Bolaget registrerat: 2012

Arbetsställe nr(cfar): 51845477

Kontaktpersoner:
Kontaktperson: Anneli Samuelsson
Utdelningsadress:
Kom Snart Igen 7
392 31 KALMAR

Översikt

Status: Aktiv
Registreringsdatum: 2012-01-18
Juridiskt namn: Anneli Samuelsson Arkitektkontor AB
Verksamhet: SN71110 – Arkitektkontor
Länsäte: Kalmar
Kommunsäte: Kalmar
Moderbolag: Anneli Samuelsson Arkitektkontor AB

Svensk näringsgrensindelning - SNI

SN71110 – Arkitektkontor