Engelsbergs Ventil- &

Engelsbergs Ventil- &


Företagspresentation

Engelsbergs Ventilservice AB arbetar med inköp, konstruktion, tillverkning, montering, försäljning och service av industriventiler.

Vår största miljöpåverkan är avfallshantering, energiförbrukning och utsläpp till luft, oljeeldning och transporter.

I vårt miljöarbete utgör lagar, förordningar och andra krav miniminivån.

Vi arbetar koninueligt med att, inom teknisk och ekonomisk rimlighet, minska vår miljöpåverkan och förhindra miljöpåverkande utsläpp.

Detta förverkligas genom att:

Vi behandlar miljöfrågorna som en naturlig del i företagets processer.

Vi förmedlar våra miljökrav till kunder och leverantörer.

Vi ser miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga investeringar.

Vi arbetar för att förhöja miljömedvetandet hos alla anställda.

Vi informerar berörda myndigheter och intresserad allmenhet om vårt miljöarbete.

Företagsinformation

Verksamheten ingår i: Arboga Ventilservice AB
Organisationsnummer: 556282-3988
Bolagsform: Aktiebolag
Bolaget registrerat: 1986

Arbetsställe nr(cfar): 10910263

Kontaktpersoner:
VD: Jan Uno Pedersen
Telefonnummer: 0047 66 81 21 60
Utdelningsadress:
Box 134
732 21 ARBOGA

Översikt

Status: Aktiv
Registreringsdatum: 1986-09-01
Juridiskt namn: Arboga Ventilservice AB
Verksamhet: SN28120 – Fluidteknisk utrustningsindustri
Länsäte: Västmanland
Kommunsäte: Arboga
Moderbolag: Arboga Ventilservice AB

Svensk näringsgrensindelning - SNI

SN28120 – Fluidteknisk utrustningsindustri