Axon Miljöteknik AB


Fridhemsgatan 15
733 39 SALA
0224-29630

Företagspresentation

Axon Miljöteknik AB tillverkar och produktutvecklar filtersystem för att rena jord och vatten. Axon Miljöfilter© är basen i produktsortimentet. Axon Miljöfilter© är i första hand tänkt att förhindra utsläpp av petroleum produkter i mark, men kan lika väl användas vid sanering av redan kontaminerad mark och vatten.

I företagets strategi ingår en mycket hög servicegrad, varför snabb service och tillgänglig service personal ses som en naturlig del i företaget . Axon Miljöteknik kan tillgodose kundens behov av fullserviceavtal.

Axon Miljöfilter© med sitt naturmaterialfilter är egentligen en vidareutveckling av torvmossen, naturens eget reningsverk. Det förorenade vattnet kommer in uppifrån och sjunker ned genom olika lager med torv för att till slut vara i stort sett rent vatten Filterabsorbenten är efter full mättnad en naturresurs som genom kompostering bryter ner organiska föreningar, alt. blir energi i form av bränsle. En rad innovativa lösningar har skapats runt själva Miljöfiltret. Dessa kallas för modulsystem därför att det oberoende

av varandra går att bygga en för tillfället lämplig anläggning, beroende på kundens behov.

Besök gärna vår hemsida för att ta del av vad som händer på marknaden.

Vi kan filter och teknik och är Ert naturliga val.

Företagsinformation

Verksamheten ingår i: Axon Miljöteknik AB
Organisationsnummer: 556587-8963
Bolagsform: Aktiebolag
Bolaget registrerat: 2000

Arbetsställe nr(cfar): 39110473

Kontaktpersoner:
VD: Per Axelsson
E-postadress: per.axelsson@axonmiljoteknik.se
Utdelningsadress:
Fridhemsgatan 15
733 39 SALA

Översikt

Status: Aktiv
Registreringsdatum: 2000-03-20
Juridiskt namn: Axon Miljöteknik AB
Verksamhet: SN28290 – Maskintillverkning, övrig
Länsäte: Västmanland
Kommunsäte: Sala
Moderbolag: Axon Miljöteknik AB

Svensk näringsgrensindelning - SNI

SN28290 – Maskintillverkning, övrig
SN2829010 – Vattenbehandlingsutrustning