Alrutz Advokatbyrå AB

Alrutz Advokatbyrå AB


Mäster Samuelsgatan 4
111 44 STOCKHOLM
08-6797365

Företagspresentation

Alrutz´ Advokatbyrås verksamhet omfattar främst frågor om tillstånd till och omprövningar av miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet, täkter och andra slag av verksamheter som regleras i miljölagstiftningen. Byrån arbetar även med gruvrätt, expropriationsrätt, planärenden och andra frågor inom fastighetsrätten.

Advokatbyråns uppdragsgivare är anläggningsägarna och verksamhetsutövarna, såsom industriföretag, kommuner och statliga verk.

På byrån arbetar elva jurister, av vilka nio är advokater och två biträdande jurister.

Verksamheten är rikstäckande.

Företagsinformation

Verksamheten ingår i: Alrutz Advokatbyrå AB
Organisationsnummer: 556145-0080
Bolagsform: Aktiebolag
Bolaget registrerat: 1971

Arbetsställe nr(cfar): 20481545

Kontaktpersoner:
Advokat: Louis Vasseur
E-postadress: louis.vasseur@alrutz.se
Advokat: Thomas Carlberg
E-postadress: thomas.carlberg@alrutz.se
Advokat: Mats Björk
E-postadress: mats.bjork@alrutz.se
Advokat: Susanne Åberg Witt-Strömer
E-postadress: sws@alrutz.se
Advokat: Malin Gustafsson
E-postadress: malin.gustafsson@alrutz.se
Advokat: Jan Eriksson
E-postadress: jan.eriksson@alrutz.se
Advokat: Owe Björk
E-postadress: owe.bjork@alrutz.se
Advokat: Mikael Alrutz
E-postadress: mikael.alrutz@alrutz.se
Advokat: Mats Ericsson
E-postadress: mats.ericsson@alrutz.se
Bitr. Jurist: Johan Stenberg
E-postadress: johan.stenberg@alrutz.se
Bitr. Jurist: Rebecca Peterson
E-postadress: rebecca.peterson@alrutz.se
Utdelningsadress:
Box 7493
103 92 STOCKHOLM
Hemsidor:

Översikt

Status: Aktiv
Registreringsdatum: 1971-03-22
Juridiskt namn: Alrutz Advokatbyrå AB
Verksamhet: SN69101 – Advokatbyrå
Länsäte: Stockholm
Kommunsäte: Stockholm
Moderbolag: Alrutz Advokatbyrå AB

Svensk näringsgrensindelning - SNI

SN69101 – Advokatbyrå
SN6910110 – Advokatbyrå, Advokatsamfundet