Mälaröarnas

Mälaröarnas


Troxhammar Byväg 37
179 75 SKÅ
08-56024348

Företagspresentation

Vi utför borrning av energibrunnar för installation av bergvärme, borrning av vattenbrunnar samt installation av vattenpumpar.

I samband med ovanstående borrentreprenader har vi kompetens och utrustning för att utföra diverse markarbeten t.ex. schaktning av ledningsgravar, återställning av grönytor, asfaltering etc. Detta ger en extra trygghet för dig som kund eftersom vi inte behöver anlita underentreprenörer.

Mälaröarnas Brunnsborrning AB är anslutet till Geotec, svenska borrentreprenörers branschorganisation, vi utför vårt arbete fackmannamässigt och har certifierade brunnsborrare.

Vi arbetar uteslutande efter SGU´s riktlinjer för energiborrning Normbrunn­ -07 vilket minskar risken för miljöpåverkan och skada på omgivande fastigheter.

Vi har som mål att ligga i framkant med att anpassa oss till de allt högre krav som ställs på borrentreprenörer och på den utrustning vi använder.

Är du intressera av den utrustning vi använder så hittar du mer information till höger på sidan.

Företagsinformation

Verksamheten ingår i: Mälaröarnas Brunnsborrnings AB
Organisationsnummer: 556251-7325
Bolagsform: Aktiebolag
Bolaget registrerat: 1984

Arbetsställe nr(cfar): 18714030

Kontaktpersoner:
VD: Torborg Juto Lindkvist
VD: Leif Lindkvist
Telefonnummer: 0708-95 65 45
Utdelningsadress:
Troxhammar Byväg 37
179 75 SKÅ
Hemsidor:

Översikt

Status: Aktiv
Registreringsdatum: 1984-11-16
Juridiskt namn: Mälaröarnas Brunnsborrnings AB
Verksamhet: SN42210 – VVS anläggningsentreprenör
Länsäte: Stockholm
Kommunsäte: Ekerö
Moderbolag: Mälaröarnas Brunnsborrnings AB

Svensk näringsgrensindelning - SNI

SN42210 – VVS anläggningsentreprenör
SN4221010 – Brunnsborrning
SN4120090 – Sveriges Byggindustrier