Ranarp Vård AB

Ranarp Vård AB


Västersjögatan 20 B
262 53 ÄNGELHOLM
0431-451985

Företagspresentation

Ranarp är ett behandlings- och utredningshem i Ängelholm.Vi har sju vårdplatser för unga vuxna i åldern 17-35 år med autismspektrumtillstånd och neuropsykiatriska / psykiatriska funktionshinder.

Vår långa erfarenhet och breda kompetens ger oss goda möjligheter att tillgodose målgruppens behov. Målet är att varje klient ska lära sig så mycket som möjligt om sitt funktionshinder och utveckla förutsättningar till ett mer självständigt liv med ökad livskvalitet.

Företagsinformation

Verksamheten ingår i: Ranarp Vård AB
Organisationsnummer: 556769-1208
Bolagsform: Aktiebolag
Bolaget registrerat: 2008

Arbetsställe nr(cfar): 27427285

Kontaktpersoner:
Verksamhetschef: Eva Antalek
Telefonnummer: 0706-25 28 11
E-postadress: eva.antalek@ranarp.org
Utdelningsadress:
Sillgränd 20
263 77 MÖLLE
Hemsidor:

Översikt

Status: Aktiv
Registreringsdatum: 2008-11-06
Juridiskt namn: Ranarp Vård AB
Verksamhet: SN87203 – Vårdboende för vuxna
Länsäte: Skåne
Kommunsäte: Höganäs
Moderbolag: Ranarp Vård AB

Svensk näringsgrensindelning - SNI

SN87203 – Vårdboende för vuxna
SN8720310 – Vård- & behandlingshem
SN88993 – Individ- & familjeomsorg