Advokaterna Melin &


Packhusplatsen 3
411 13 GÖTEBORG
031-154505

Företagspresentation

Advokaterna Melin & Fagerberg erbjuder juridiskt biträde åt både företag och privatpersoner. Vi har kontor i Göteborg och Borås.

Vi är angelägna om att kunna erbjuda en snabb och bred service av hög kvalitet samt att vara lättillgängliga. Vi strävar även efter att tillämpa ny teknik och vara lokalt anknutna. Därigenom underlättar vi både kontakter och relationer med våra klienter. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på processföring vid domstol.

Ärenden som berör förhållanden i andra nationer handlägger vi tillsammans med advokater på ifrågavarande ort.

Vi förmedlar både rättsskydd och rättshjälp.

Företagsinformation

Verksamheten ingår i: Advokaterna Melin & Fagerberg i Göteborg AB
Organisationsnummer: 556521-7113
Bolagsform: Aktiebolag
Bolaget registrerat: 1995

Arbetsställe nr(cfar): 36005262

Utdelningsadress:
Packhusplatsen 3
411 13 GÖTEBORG

Översikt

Status: Aktiv
Registreringsdatum: 1995-07-20
Juridiskt namn: Advokaterna Melin & Fagerberg i Göteborg AB
Verksamhet: SN69101 – Advokatbyrå
Länsäte: Västra Götaland
Kommunsäte: Göteborg
Moderbolag: Advokaterna Melin & Fagerberg i Göteborg AB

Svensk näringsgrensindelning - SNI

SN69101 – Advokatbyrå
SN6910110 – Advokatbyrå, Advokatsamfundet