Advokaterna Bernling

Advokaterna Bernling


Kungsgatan 9
462 33 VÄNERSBORG
0521-66200

Företagspresentation

Vi biträder som ombud i tvister och förhandlingar av skilda slag och företräder såväl privatpersoner som företag. Vi åtar oss uppdrag som privat och offentlig försvarare i brottmål, målsägandebiträde samt offentligt biträde i socialmål. När det gäller familjejuridik har vi lång erfarenhet av vårdnads- boende och umgängestvister samt arvsrättsliga tvister och boutredningar. Vi har även miljörättskompetens på byrån samt handlägger konkurser.

Vi hjälper givetvis till med att ansöka om förmåner som rättsskydd och rättshjälp.

Advokaterna grundades 1929 och har alltsedan starten bedrivits i samma lokaler vid torget i Vänersborg. Verksamheten har successivt utökats och omfattar idag fem advokater, en civilekonom, en kamrer och två advokatsekreterare.

Företagsinformation

Verksamheten ingår i: Advokaterna Bernling Boberg Ceder AB
Organisationsnummer: 556239-4139
Bolagsform: Aktiebolag
Bolaget registrerat: 1984

Arbetsställe nr(cfar): 21701909

Utdelningsadress:
Kungsgatan 9
462 33 VÄNERSBORG

Översikt

Status: Aktiv
Registreringsdatum: 1984-02-23
Juridiskt namn: Advokaterna Bernling Boberg Ceder AB
Verksamhet: SN69101 – Advokatbyrå
Länsäte: Västra Götaland
Kommunsäte: Vänersborg
Moderbolag: Advokaterna Bernling Boberg Ceder AB

Svensk näringsgrensindelning - SNI

SN69101 – Advokatbyrå
SN6910110 – Advokatbyrå, Advokatsamfundet