XR Miljöhantering AB

XR Miljöhantering AB


Fabriksgatan 5
541 57 SKÖVDE
010-4741100

Företagspresentation

ADR-transporter. VA-service såsom slamsugning och högtryckspolning. TV-inspektion. Behandling av emulsioner.

Företagsinformation

Verksamheten ingår i: XR Miljöhantering AB
Organisationsnummer: 556165-2123
Bolagsform: Aktiebolag
Bolaget registrerat: 1972

Arbetsställe nr(cfar): 11053790

Kontaktpersoner:
VD: Karl Ingvar Krantz
E-postadress: karl-ingvar.k@skatrab.se
Affärsområdeschef /-ansvarig: Karl Ingvar Krantz
E-postadress: karl-ingvar.k@skatrab.se
Medlem i företagets ledningsgrupp: Karl Ingvar Krantz
E-postadress: karl-ingvar.k@skatrab.se
Inköpschef /-ansvarig: Karl Ingvar Krantz
E-postadress: karl-ingvar.k@skatrab.se
Personalchef: Karl Ingvar Krantz
E-postadress: karl-ingvar.k@skatrab.se
Utbildningsansvarig: Karl Ingvar Krantz
E-postadress: karl-ingvar.k@skatrab.se
Reklamchef /-ansvarig: Karl Ingvar Krantz
E-postadress: karl-ingvar.k@skatrab.se
Informationschef: Karl Ingvar Krantz
E-postadress: karl-ingvar.k@skatrab.se
Ekonomichef: Åke Strid
E-postadress: ake.s@skatrab.se
Medlem i företagets ledningsgrupp: Peter Larsson
E-postadress: peter.l@skatrab.se
Försäljningschef: Peter Larsson
E-postadress: peter.l@skatrab.se
Marknadschef: Peter Larsson
E-postadress: peter.l@skatrab.se
Medlem i företagets ledningsgrupp: Magnus Sundfelth
E-postadress: magnus.s@skatrab.se
Försäljningschef: Magnus Sundfelth
E-postadress: magnus.s@skatrab.se
Marknadschef: Magnus Sundfelth
E-postadress: magnus.s@skatrab.se
Medlem i företagets ledningsgrupp: Madeleine Frändeby
E-postadress: madeleine.f@skatrab.se
Administrationsansvarig: Madeleine Frändeby
E-postadress: madeleine.f@skatrab.se
Kvalitetsansvarig /-samordnare: Madeleine Frändeby
E-postadress: madeleine.f@skatrab.se
Miljösamordnare: Madeleine Frändeby
E-postadress: madeleine.f@skatrab.se
Teleansvarig: Madeleine Frändeby
E-postadress: madeleine.f@skatrab.se
Datakommunikationsansvarig: Madeleine Frändeby
E-postadress: madeleine.f@skatrab.se
Telekommunikationsansvarig: Madeleine Frändeby
E-postadress: madeleine.f@skatrab.se
Datautbildningsansvarig: Madeleine Frändeby
E-postadress: madeleine.f@skatrab.se
IT-Chef: Madeleine Frändeby
E-postadress: madeleine.f@skatrab.se
Nätverksansvarig: Madeleine Frändeby
E-postadress: madeleine.f@skatrab.se
PC-samordnare: Madeleine Frändeby
E-postadress: madeleine.f@skatrab.se
Medlem i företagets ledningsgrupp: Lars Karlsson
E-postadress: lars.k@skatrab.se
Medlem i företagets ledningsgrupp: David Olsson
E-postadress: david.o@skatrab.se
Säljare: David Olsson
E-postadress: david.o@skatrab.se
Verkstadschef /-ansvarig: Matzolof Åberg
E-postadress: matzolof.a@skatrab.se
Övrig företagsledning: Per Anders Hilmer Persson
Utdelningsadress:
Box 30
541 21 SKÖVDE

Översikt

Status: Aktiv
Registreringsdatum: 1972-06-08
Juridiskt namn: XR Miljöhantering AB
Verksamhet: SN38220 – Miljöfarligt avfall, hantering
Länsäte: Västra Götaland
Kommunsäte: Skövde
Moderbolag: XR Miljöhantering AB

Svensk näringsgrensindelning - SNI

SN3299020 – Containrar
SN37000 – Reningsverksamhet
SN38110 – Sophämtning, renhållningstransporter
SN38220 – Miljöfarligt avfall, hantering
SN77390 – Uthyr av övr maskiner & utrustning
SN8122110 – Oljesanering & tankrengöring