Eskilstuna 2:a Sotningsdistrikt AB

Eskilstuna 2:a Sotningsdistrikt AB


Norra Brogatan 1
632 25 ESKILSTUNA
016-131764

Företagspresentation

Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund, SSR, är branschorganisation för Sveriges Skorstensfejarmästare. Skorstensfejarmästarna utför sotning och kontroll av brandskyddet i eldstäder, och fasta förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler, samt i imkanaler m.m. som ett led i samhällets brandskydd.

De kan också erbjuda tjänster inom områdena uppvärmningsekonomi, ventilation och miljöskydd.

Vi är specialiserade på eldstadskontroll i samband sprängning

och markarbete.

Företagsinformation

Verksamheten ingår i: Eskilstuna 2:a Sotningsdistrikt AB
Organisationsnummer: 556274-1354
Bolagsform: Aktiebolag
Bolaget registrerat: 1986

Arbetsställe nr(cfar): 25177759

Kontaktpersoner:
Kontaktperson: Christer Nilsson
Telefonnummer: 016-13 17 64
E-postadress: eskilstuna.sotningsdistrikt@comhem.se
Kontaktperson: Kent Karlsson
Kontaktperson: Daniel Zetterwall
Kontaktperson: Johan Wellander
Utdelningsadress:
Box 172
631 03 ESKILSTUNA

Översikt

Status: Aktiv
Registreringsdatum: 1986-03-18
Juridiskt namn: Eskilstuna 2:a Sotningsdistrikt AB
Verksamhet: SN81222 – Skorstensfejare
Länsäte: Södermanland
Kommunsäte: Eskilstuna
Moderbolag: Eskilstuna 2:a Sotningsdistrikt AB

Svensk näringsgrensindelning - SNI

SN81222 – Skorstensfejare