Jokab John Karlsson Åkeri AB

Jokab John Karlsson Åkeri AB


Verkstadsvägen 7
742 34 ÖSTHAMMAR
0173-21110

Företagspresentation

Alla tänkbara transporter 0-36 ton

Markentreprenader, platt & stensättningar

Vi tar hand om ditt avfall och hjälper dig sortera.

Levererar villaolja, diesel och smörjmedel.

Snöröjning och halkbekämpning

Grus till er väg, jord till planteringar och sand till badplatsen

Transport av farligt gods, säkerhetsrådgivare

Vi kör fram vad du behöver och kör bort det som blir över.

Företagsinformation

Verksamheten ingår i: Jokab John Karlsson Åkeri AB
Organisationsnummer: 556273-7287
Bolagsform: Aktiebolag
Bolaget registrerat: 1986

Arbetsställe nr(cfar): 25006628

Kontaktpersoner:
Kontaktperson: Fredrik Karlsson
VD: Fredrik Karlsson
E-postadress: fredrik@jokabakeri.se
Administrationsansvarig: Fredrik Karlsson
E-postadress: fredrik@jokabakeri.se
Kontorschef: Fredrik Karlsson
E-postadress: fredrik@jokabakeri.se
Ekonomichef: Fredrik Karlsson
E-postadress: fredrik@jokabakeri.se
Finanschef /-ansvarig: Fredrik Karlsson
E-postadress: fredrik@jokabakeri.se
Personalchef: Fredrik Karlsson
E-postadress: fredrik@jokabakeri.se
Utbildningsansvarig: Fredrik Karlsson
E-postadress: fredrik@jokabakeri.se
Datachef /-ansvarig: Fredrik Karlsson
E-postadress: fredrik@jokabakeri.se
Försäljningschef: Fredrik Karlsson
E-postadress: fredrik@jokabakeri.se
Marknadschef: Fredrik Karlsson
E-postadress: fredrik@jokabakeri.se
Reklamchef /-ansvarig: Fredrik Karlsson
E-postadress: fredrik@jokabakeri.se
Informationschef: Fredrik Karlsson
E-postadress: fredrik@jokabakeri.se
Utdelningsadress:
Box 32
742 21 ÖSTHAMMAR
Hemsidor: