Permascand AB

Permascand AB


Folkets Husvägen 50
840 10 LJUNGAVERK
0691-35500

Företagspresentation

Permascand AB utvecklar och tillverkar kundanpassade produkter i titan och andra legeringar, för tillämpningar som kräver korrosionsbeständighet och hög styrka i kombination med låg vikt. Våra kunder är verksamma inom process-, marin-, offshore- och försvarsindustrin. Exempel på produkter/tjänster är:

-Elektroder, med eller utan beläggning, samt annan utrustning för elektrokemiska applikationer.

-Membranceller för klortillverkning

-Prefabricerade rörsytem för marina avgastillämpningar och brandvattensystem m.m.

-Tryckkärl, tankar och annan processutrustning

-Försäljning av material och komponenter i titan.

ISO certifierade enligt ISO 9001 och EN 3834-2.

Företagsinformation

Verksamheten ingår i: Permascand AB
Organisationsnummer: 556137-5022
Bolagsform: Aktiebolag
Bolaget registrerat: 1970

Arbetsställe nr(cfar): 14552491

Kontaktpersoner:
Kontaktperson: Benny Johansson
VD: Carl Robert Hansson
E-postadress: carl.robert.hansson@akzonobel.com
VD-sekreterare: Kerstin Isaksson
E-postadress: info@permascand.se
Ordförande: Roger Harcrow
E-postadress: roger.harcrow@akzonobel.com
Medlem i företagets ledningsgrupp: Benny Johansson
E-postadress: benny.johansson@akzonobel.com
Medlem i företagets ledningsgrupp: Lars Bohman
E-postadress: lars.bohman@akzonobel.com
Medlem i företagets ledningsgrupp: Fredrik Herlitz
E-postadress: fredrik.herlitz@permascand.se
Produktionschef: Bo Berglund
E-postadress: Bo.berglund@akzonobel.com
Ekonomichef: Lars Bohman
E-postadress: lars.bohman@akzonobel.com
Inköpschef /-ansvarig: Göran Näslund
E-postadress: Goran.naslund@akzonobel.com
Marknadschef: Benny Johansson
E-postadress: benny.johansson@akzonobel.com
Marknadsassistent: Annica Kempe
E-postadress: info@permascand.se
Exportchef /-ansvarig: Bo Mewén
E-postadress: bo.mewen@akzonobel.com
Teknisk chef /-ansvarig: Lars-Erik Bergman
E-postadress: lars-erik.bergman@permascand.se
Inköpare av kontorsvaror: Camilla Smidt
E-postadress: camilla.smidt@permascand.se
Forskningschef: Fredrik Herlitz
E-postadress: fredrik.herlitz@permascand.se
Miljösamordnare: Stefan Åsen
E-postadress: stefan.asen@akzonobel.com
Säljare: Göran Wedin
E-postadress: goran.wedin@akzonobel.com
Säljare: Sten-Åke Westin
E-postadress: sten-ake.westin@akzonobel.com
Säljare: Leif Kastberg
E-postadress: leif.kastberg@akzonobel.com
Säljare: Åke Säterberg
E-postadress: ake.saterberg@akzonobel.com
Säljare: Erik Zimmerman
E-postadress: erik.zimmerman@akzonobel.com
Säljare: Jan Svensson
E-postadress: jan.svensson@akzonobel.com
Säljare: Lars Blomgren
E-postadress: lars.blomgren@akzonobel.com
Utdelningsadress:
Folkets Husvägen 50
840 10 LJUNGAVERK
Hemsidor: