Pelagia Nature & Environment AB

Pelagia Nature & Environment AB


Industrivägen 14
901 30 UMEÅ
090-702170

Företagspresentation

Pelagia Miljökonsult AB är sedan 1990 verksamt inom områdena miljöundersökningar och miljöteknik. Företaget är specialiserat på biologiska undersökningar i sötvatten och brackvatten samt på land. Exempel på ofta förekommande uppdrag är undersökningar av bottenfauna, växt- och djurplankton, påväxtalger och fisk samt naturvärdesinventeringar.

Andra typer av uppdrag är att upprätta och genomföra miljökonsekvens-bekrivningar, recipientkontrollprogram, utredningar samt att utföra uppdragsforskning inom miljöområdet.

Bland uppdragsgivarna märks gruvnäringen, fiskodlingar, vindkraftsföretag, kommuner, länsstyrelser med flera.

ISO 9001 certifikat

ISO 14001 certifikat

Ackrediterat Av SWEDAC (ackrediteringsnummer 1846)

Företagsinformation

Verksamheten ingår i: Pelagia Nature & Environment AB
Organisationsnummer: 556643-3917
Bolagsform: Aktiebolag
Bolaget registrerat: 2003

Arbetsställe nr(cfar): 42017392

Kontaktpersoner:
VD: Torbjörn Johnson
Telefonnummer: 070-565 07 63
Utdelningsadress:
Industrivägen 14
901 30 UMEÅ
Hemsidor:

Översikt

Status: Aktiv
Registreringsdatum: 2003-04-14
Juridiskt namn: Pelagia Nature & Environment AB
Verksamhet: SN74900 – Konsultverksamhet, övrig
Länsäte: Västerbotten
Kommunsäte: Umeå
Moderbolag: Pelagia Holding AB

Svensk näringsgrensindelning - SNI

SN72190 – Teknisk- & naturvetenskap, forskning
SN74900 – Konsultverksamhet, övrig