Jukkasjärvi Energi AB

Jukkasjärvi Energi AB


Kauppinen 181
981 92 KIRUNA
0980-10135

Företagspresentation

Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening u p a

Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening bildades i december 1922 för att elektrifiera Jukkasjärvi, Svappavaara och Vittangi.

I Norrbottenskuriren kunde man i januari 1924 läsa följande:

”Av ett flertal insändare från skilda håll synes framgå att den nu färdiga belysningsledningen från Kiruna till Vittangi åstadkommit ljus och tillfredställelse ute i bygderna.

Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening u p a, JBF, äger ledningsnätet som sträcker sig från Kurravaara, Kauppinen, Jukkasjärvi, Paksuniemi till Svappavaara, Vittangi och Parakka.

Vi ansvarar för och underhåller hela ledningsnätet fram till din elmätare. Vårt nät håller hög standard och vi förbättrar det kontinuerligt. Vi har bland annat försett nätet med parallella ledningar för att vi ska få alternativa möjligheter till elleveranser om avbrott inträffar. Vi har larm för att vi snabbt ska få information om fel eller avbrott inträffar.

Våra välutbildade och kunniga medarbetare står till tjänst dygnet runt för att säkerställa elleveranser till våra kunder.

Föreningen äger dotterbolaget Jukkasjärvi Energi AB, JEAB.

Jukkasjärvi Energi AB

Jukkasjärvi Energi AB ansvarar för inköp och försäljning av el. Flertalet av våra kunder finns i samma område som vårt nät men försäljning sker också till kunder i vårt närområde även om nätet där ägs av någon annan.

Vi producerar ingen egen el idag men företaget planerar att skaffa vindkraftverk som ett komplement till de inköp av el som sker. Vi eftersträvar alltid lägsta pris på en elmarknad där priserna varierar kraftigt.

Vår kundtjänst är kunnig och välinformerad och ser alltid till kundens bästa.

Övriga tjänster

Vi har valt att ha en i förhållande till vårt nät hög bemanning eftersom vi vill vara säkra på att vi alltid kan rycka ut med kort varsel för att åtgärda fel och avbrott i vårt nät. Eftersom vi också är angelägna om att hålla nere kostnaderna för kundens bästa åtar vi oss externa uppdrag. Vi har bland annat utfört arbeten till Kiruna kommun, Vattenfall och LKAB. Det skapar arbetstillfällen i hela kommunen.

Andelsägare

Den som äger fastighet eller driver rörelse och har en elanläggning som kan anslutas till föreningens nät kan ansöka om att bli andelsägare. Ansökan ska vara skriftlig och så snart ansökan beviljats och grundinsatsen, som är 100 kronor, och en inträdesavgift om 400 kronor har betalats till föreningen utfärdas ett andelsbevis.

Styrelse

Styrelsen väljs av föreningsstämman och ska bestå av fem ledamöter och fyra suppleanter. En ledamot och en suppleant utses av Kiruna kommun.

Styrelseordförande: Sten Fjällborg

Ledamot: Thor-Erik Lindmark v ordf

Gunnar Nyberg

Roland Tordhall

Viveka Mukka

Suppleanter: Lars Berggren

Tommy Johansson

Christer Råman

Roger Ögren

Revisorer: Kjell-Göran Hansi och Kai Lavonen, Ernst & Young.

Medarbetare

Vi har få men välutbildade och kunniga medarbetare. På kontoret kan du alltid få råd och hjälp av Kerstin Stålnacke,kerstin.stalnacke @jbf.nu som har en mångårig erfarenhet av elbranschen. Mona Vanhatalo är ekonomiansvarig.

Våra elmontörer leds av Nätchef Mikael Rautio som har god kännedom om våra anläggningar och lång erfarenhet av elarbeten. Till sin hjälp har han arbetsledare Bengt Eliasson. Vi strävar efter att alltid hjälpa kunden så snabbt som möjligt och därför har vi två permanenta arbetsställen för våra montörer och utrustning för att snabbt kunna rycka ut vid fel eller avbrott. I Vittangi finns Tore Mättänen och Thomas Lindmark. I Kauppinen finns Lars Heikki och Oscar Snäll. I Kiruna finns Patrik Isaksson.

Företagsinformation

Verksamheten ingår i: Jukkasjärvi Energi AB
Organisationsnummer: 556528-2968
Bolagsform: Aktiebolag
Bolaget registrerat: 1995

Arbetsställe nr(cfar): 33868019

Kontaktpersoner:
VD: Hans Klippmark
Telefonnummer: 0980-101 35
E-postadress: hans.klippmark@jbf.nu
Utdelningsadress:
Kauppinen 181
981 92 KIRUNA
Hemsidor:

Översikt

Status: Aktiv
Registreringsdatum: 1995-12-20
Juridiskt namn: Jukkasjärvi Energi AB
Verksamhet: SN35140 – Elektricitet, handel med el
Länsäte: Norrbotten
Kommunsäte: Kiruna

Svensk näringsgrensindelning - SNI

SN35140 – Elektricitet, handel med el
SN3510090 – Svensk Energi
adimo.nu www.rotationsplast.se www.elgus.nu www.ramsbergsmaskiner.se www.advokatardhe.se www.scanwaste.se www.stb.se www.clabris.se