Hagastiftelsen

Hagastiftelsen


Norra Järnvägsgatan 7
153 37 JÄRNA
08-55170090

Företagspresentation

Hagastiftelsen är en socialterapeutisk verksamhet, som startades 1982 i Järna. Stiftelsen erbjuder individanpassade boenden, daglig sysselsättning med rehabilitering, arbetsträning och daglig verksamhet till vissa vuxna med funktionsnedsättning enligt (SFS 1993:387) §9 och §10, 1 §, punkt 1,2,3, LSS. Hagastiftelsens målsättning är baserat på den antroposofiska läkepedagogiken och socialterapin.

Hagastiftelsens inriktning är att ta sig an personer, vars omhändertagande inte kunnat ske optimalt inom andra boendeformer. För dessa personer har Hagastiftelsen skapat små integrerade individuellt utformade boenden med kvalificerad personal. Medarbetarna har både en formell, men huvudsakligen individuell kompetens, som är avpassad för aktuell problematik. Detta för att uppnå största möjliga rehabilitering.

För närvarande omfattar Hagastiftelsen 43 boendeplatser, varierande mellan 1-13 platser per enhet. Dessa är belägna i Gnesta, Hölö, Vagnhärad, Trosa och Järna med omnejd.

Hagastiftelsens huvudkontor ligger centralt i Järna med närhet till buss och pendeltåg.

Företagsinformation

Verksamheten ingår i: Hagastiftelsen
Organisationsnummer: 815600-5863
Bolagsform: Övrig stiftelse
Bolaget registrerat: 1983

Arbetsställe nr(cfar): 27279728

Kontaktpersoner:
Kontaktperson: Cecilia Westerdahl
Utdelningsadress:
Norra Järnvägsgatan 7
153 37 JÄRNA

Översikt

Status: Aktiv
Registreringsdatum: 1983-01-08
Juridiskt namn: Hagastiftelsen
Verksamhet: SN70100 – Administrativ företagsverksamhet
Länsäte: Stockholm
Kommunsäte: Södertälje
Moderbolag: Hagastiftelsen

Svensk näringsgrensindelning - SNI

SN70100 – Administrativ företagsverksamhet
www.stb.se www.elgus.nu