Statens Musikverk


Sibyllegatan 2
114 51 STOCKHOLM
08-51955400

Företagspresentation

Statens musikverk ska främja ett varierat musikaliskt utbud präglat av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet. Myndigheten ska också bevara, främja och tillgängliggöra teaterns, dansens och musikens kulturarv.

Företagsinformation

Verksamheten ingår i: Statens Musikverk
Organisationsnummer: 202100-3666
Bolagsform: Statlig enhet
Bolaget registrerat: 1981

Arbetsställe nr(cfar): 21541255

Utdelningsadress:
Box 16326
103 26 STOCKHOLM

Översikt

Status: Aktiv
Registreringsdatum: 1981-01-01
Juridiskt namn: Statens Musikverk
Verksamhet: SN84125 – Administration kultur, miljö, boende
Länsäte: Stockholm
Kommunsäte: Stockholm
Moderbolag: Statens Musikverk

Svensk näringsgrensindelning - SNI

SN84125 – Administration kultur, miljö, boende
www.elgus.nu