Ersta sjukhus

Ersta sjukhus


Fjällgatan 44
116 28 STOCKHOLM
08-7146500

Företagspresentation

Ersta sjukhus - ditt alternativ i vården.

Ersta sjukhus är ett offentligfinansierat sjukhus som drivs non profit. Ersta sjukhus har full beredskap dygnet runt för inneliggande patienter.

En 150-årig tradition och hög medicinsk kompetens ger oss förutsättningar att utveckla modern sjukvård. Att vara en del av Ersta diakoni innebär att helhetssynen på människan är central för oss.

Alla som är skrivna i Stockholms län kan välja vård på Ersta sjukhus. Du betalar patientavgift enligt landstingets taxa.

På Ersta sjukhus finns en försäkrings- och utomlänsmottagning.

Patienter som är skrivna utanför Stockholms län söker med valfrihetsremiss som utfärdas av hemlandstinget.

Välkommen till oss på Ersta sjukhus!

Våra specialistområden:

Anestesi och intensivvård

Hospice

Barn- & ungdomshospice

Kirurgi

Mag-tarm

Medicin

Psykiatri

Röntgen

Sjukgymnastik

Forskning

Sjukvård för hemlösa

Företagsinformation

Verksamheten ingår i: Ersta Diakonisällskap
Organisationsnummer: 802000-6717
Bolagsform: Ideell förening
Bolaget registrerat: 1971

Arbetsställe nr(cfar): 17446402

Utdelningsadress:
Box 4622
116 91 STOCKHOLM

Översikt

Status: Aktiv
Registreringsdatum: 1971-01-01
Juridiskt namn: Ersta Diakonisällskap
Verksamhet: SN86221 – Specialistsjukvård, sjukhus
Länsäte: Stockholm
Kommunsäte: Stockholm
Moderbolag: Ersta Diakonisällskap

Svensk näringsgrensindelning - SNI

SN86102 – Somatisk vård, sjukhus
SN8610210 – Sjukhus
SN86221 – Specialistsjukvård, sjukhus
SN86909 – Öppen hälso- & sjukvård, ej läkare
www.elgus.nu