Bris - Barnens Rätt i Samhället

Bris - Barnens Rätt i Samhället


Arenavägen 61
121 77 JOHANNESHOV
08-59888800

Företagspresentation

BRIS verkar som en länk mellan barn, vuxna och samhälle. Kärnan i BRIS verksamhet är BRIS 116 111, BRIS-mejlen och projektet BRIS-chatten dit barn och ungdomar upp till 18 år anonymt och kostnadsfritt kan vända sig när de behöver stöd från en vuxen.

Många tror att BRIS (Barnens Rätt I Samhället) är en statlig myndighet. Så är det inte. BRIS är en ideell organisation som lever på privatpersoners och företags goda vilja. BRIS är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bistår barn som far illa. FN:s konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i det arbetet.

Alltid ett barnperspektiv

BRIS ska bistå utsatta barn och unga med råd och stöd, samt underlätta för denna grupp att föra en dialog med vuxna. BRIS framhåller ett barnperspektiv och ser barn och unga som sina uppdragsgivare - det är utifrån deras behov verksamheten planeras.

Genom BRIS Vuxentelefon – om barn och sidan Barnperspektivet.se får också vuxna någon att prata med kring frågor och problem rörande barn. BRIS använder sin samlade kunskap om barns och ungdomars situation för att på olika plan informera, påverka och skapa opinion i barnrättsliga frågor.

Företagsinformation

Verksamheten ingår i: Bris - Barnens Rätt i Samhället
Organisationsnummer: 802013-3420
Bolagsform: Ideell förening
Bolaget registrerat: 1987

Arbetsställe nr(cfar): 28141281

Kontaktpersoner:
Kontaktperson: Fredrik Löfgren
Telefonnummer: 0700-00 93 73
E-postadress: fredrik.lofgren@bris.se
Utdelningsadress:
Box 10147
121 28 STOCKHOLM-GLOBEN
Hemsidor:

Översikt

Status: Aktiv
Registreringsdatum: 1987-11-12
Juridiskt namn: Bris - Barnens Rätt i Samhället
Verksamhet: SN94990 – Ideell, kulturell organisation
Länsäte: Stockholm
Kommunsäte: Stockholm
Moderbolag: Bris - Barnens Rätt i Samhället

Svensk näringsgrensindelning - SNI

SN47911 – Post- & interneth, brett sortiment
SN94990 – Ideell, kulturell organisation