Nacka gymnasium

Nacka gymnasium


Griffelvägen 17
131 40 NACKA
08-7188100

Företagspresentation

Nacka gymnasium är en stor gymnasieskola där över 2000 elever möts för att studera och umgås. Det breda utbudet av program och kurser gör att här finns något för de flesta intresseinriktningar. Det är ett av skälen till att vi på kort tid har blivit en av de mest attraktiva gymnasieskolorna i hela Stockholms län.

Nacka gymnasium, mer än en skola

Nacka gymnasium strävar efter att ge eleverna en god studiemiljö där de kan utveckla sina kunskaper och sin sociala förmåga. Samarbetet mellan lärare och elever och mellan skolan och hemmen syftar till att ge varje elev möjlighet att lyckas med sina studier för att i framtiden kunna uppnå sina mål och förverkliga sina drömmar.

Nacka gymnasium är uppdelat på fyra stycken enheter. Enhet A, Samhälle språk och ekonomi, Enhet B, Kultur, hantverk och individuella program , Enhet C, Natur och Teknik samt från den 1 juli 2010 Enhet D, Saltsjöbaden. Enhet D Saltsjöbaden håller till i Samskolans lokaler i Saltsjöbaden.

Företagsinformation

Verksamheten ingår i: Nacka kommun
Organisationsnummer: 212000-0167
Bolagsform: Kommun
Bolaget registrerat: 1974

Arbetsställe nr(cfar): 19305812

Utdelningsadress:
Griffelvägen 17
131 40 NACKA

Översikt

Status: Aktiv
Registreringsdatum: 1974-01-01
Juridiskt namn: Nacka kommun
Verksamhet: SN85311 – Gymnasieskola studieförberedande utb
Länsäte: Stockholm
Kommunsäte: Nacka
Moderbolag: Nacka kommun

Svensk näringsgrensindelning - SNI

SN85311 – Gymnasieskola studieförberedande utb
SN85322 – Gymnasiesärskola
SN8532110 – Gymnasieskola
SN8532161 – Bygg- & anläggningsprogram
SN8532162 – Elprogram
SN8532163 – Energiprogram
SN8532167 – Hantverksprogram
SN8532168 – Hotell- & turismprogram
SN8531110 – Naturvetenskapligt program
SN8531120 – Samhällsvetenskapligt program
SN8531130 – Introduktionsprogram
SN8531140 – Teknikprogram
SN8531160 – Ekonomiprogrammet