Komvux Värmdö

Komvux Värmdö


Skärgårdsvägen 7
134 30 GUSTAVSBERG
08-57036012

Företagspresentation

VÄLKOMMEN TILL CENTRUM FÖR ARBETE OCH STUDIER

För mer information besök gärna vår hemsida.

Vid CAS bedrivs olika verksamheter som syftar till att stödja kommuninvånarnas möjlighet till arbete och studier.

Här finns grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning, arbetsplatsförlagd yrkesutbildning, APY, svenska för invandrare, SFI, Särvux samt uppdragsutbildning för både det privata näringslivet och anställda inom Värmdö kommun.

Vid CAS bedrivs också yrkeshögskoleutbildning för bygglovhandläggare.

Vår arbetsmarknadsdel erbjuder olika aktiviteter för att hitta vägar till studier eller arbete. Välkommen till CAS och våra olika verksamheter!

Besöksadress: Skärgårdsvägen 7 134 30 Gustavsberg

Postadress: Centrum för arbete och studier 134 81 Gustavsberg

Expedition:

Anita Brändström Administratör 08/570 483 31

Gun Lindbäck Administratör 08/570 483 31

Telefontid expedition: Måndag – fredag 08.00 -11.30

Öppettider expedition: Måndag – tisdag 10.00 - 11.30, 13.00 – 14.30

Onsdag 10.00 – 11.30 Torsdag – fredag 10.00 - 11.30, 13.00 – 14.30

E-post till expeditionen: cas@varmdo.se

Företagsinformation

Verksamheten ingår i: Värmdö kommun
Organisationsnummer: 212000-0035
Bolagsform: Kommun
Bolaget registrerat: 1974

Arbetsställe nr(cfar): 47099759

Kontaktpersoner:
Rektor: Leif Östfeldt
Telefonnummer: 08-570 481 56
E-postadress: leif.ostfeldt@varmdo.se
Biträdande rektor: Eva Sonntag
Telefonnummer: 08-570 483 20
Studie- och yrkesvägledare: Kicki Pierre
Telefonnummer: 08-570 483 36
Studie- och yrkesvägledare: Helen Tronje
Telefonnummer: 08-570 485 43
Utdelningsadress:
Skärgårdsvägen 7
134 30 GUSTAVSBERG

Översikt

Status: Aktiv
Registreringsdatum: 1974-01-01
Juridiskt namn: Värmdö kommun
Verksamhet: SN85312 – Kommunal vuxenutbildning
Länsäte: Stockholm
Kommunsäte: Värmdö
Moderbolag: Värmdö kommun

Svensk näringsgrensindelning - SNI

SN85311 – Gymnasieskola studieförberedande utb
SN85312 – Kommunal vuxenutbildning
SN84133 – Administration arbetsmarknadsprogram
SN85591 – Arbetsmarknadsutbildning
SN88993 – Individ- & familjeomsorg
SN8559910 – Svenska för invandrare SFI
SN8531210 – Särvux