Allianskyrkan i Älta

Allianskyrkan i Älta


Almvägen 2
138 30 ÄLTA
08-7734514

Företagspresentation

Allianskyrkan i Älta är med i Svenska Alliansmissionen (SAM), ett frikyrkosamfund med rötter i 1800-talets väckelserörelse i Småland. En ny kristen verksamhet startade upp under 90 talet som år 2000 fick nya lokaler när kyrkan invigdes. Allianskyrkan är kyrkan dit det är naturligt att gå utan att vara medlem.

Medlemmarna består av människor i olika åldrar och skeenden i livet. Vi jobbar inom sjukvård, barnomsorg, utbildning, data, försäljning mm. Du stöter på oss i affären, på biblioteket, bussen, posten. Vi är ganska olika med olika intressen och politiska åsikter.

Men genom den gemensamma tron på Jesus Kristus är vi något mycket mer än oss själva - en mötesplats med Gud.

Verksamhet som bedrivs är i flera stycken lik andra kyrkors med gudstjänster, söndagsskola, barn och ungdomsarbete, konfirmation, diakoni och hjälparbete. Vi står också till förfogande för det andliga samtalet, även i livets svåra stunder och pastorerna för samtal under tystnads plikt.

Allianskyrkan är människor som upptäckt livet med Jesus Kristus.

Hur din väg och tro än ser ut är du alltid välkommen att upptäcka livet tillsammans med oss.

Välkommen till Allianskyrkan!

Företagsinformation

Verksamheten ingår i: Allianskyrkan i Älta
Organisationsnummer: 814000-0046
Bolagsform: Ideell förening
Bolaget registrerat: 1994

Arbetsställe nr(cfar): 32004582

Utdelningsadress:
Almvägen 2
138 30 ÄLTA

Översikt

Status: Aktiv
Registreringsdatum: 1994-04-23
Juridiskt namn: Allianskyrkan i Älta
Verksamhet: SN94910 – Religiösa samfund
Länsäte: Stockholm
Kommunsäte: Nacka
Moderbolag: Allianskyrkan i Älta

Svensk näringsgrensindelning - SNI

SN94910 – Religiösa samfund