Solberga by särskola

Solberga by särskola


Solberga 27
153 91 JÄRNA
08-55150126

Företagspresentation

Vi har särskola för barn och ungdomar mellan 7-17 år, klass 1-9, samt elevhem, korttidshem och fritidsverksamhet med tillstånd enligt LSS

Elevhemsboende enligt LSS § 9.8

Korttidsvistelse (avlastning) enligt LSS § 9.7

Korttidstillsyn för barn över 12 år enligt LSS § 9.6

Fristående läkepedagogisk grundsärskola med Waldorfpedagogisk kursplan för årskurs 1-9

Helhetslösning

Solberga by erbjuder en helhet för barn och ungdomar med boende/korttidsvistelse, skola och fritidsaktiviteter i en vacker och levande bygemenskap.

Målet för verksamheten är att främja elevernas individuella utveckling med hjälp av den antroposofiska läkepedagogikens metodik.

Solberga by har ett läge som är fantastiskt

Den vackra parkliknande miljön har på ena sidan utsikt mot Östersjön och på andra sidan skogen. Den levande naturen runt Solberga by samt byggnadernas olika karaktärer utgör tillsammans en helhet. Den yttre miljön har stor betydelse för det pedagogiska och terapeutiska arbetet.

Solberga by är en levande gemenskap där ett 90-tal personer bor och där alla generationer möts.

Årstidernas växlingar och firandet av dessa ger både liv åt bygemenskapen och skapar en rytm i barnens liv.

Företagsinformation

Verksamheten ingår i: Föreningen Solberga By
Organisationsnummer: 815600-0823
Bolagsform: Ideell förening
Bolaget registrerat: 1971

Arbetsställe nr(cfar): 11302544

Kontaktpersoner:
Rektor: Henri Quarfood
Telefonnummer: 08-551 538 03
E-postadress: henri.quarfood@solbergaby.se
Verksamhetschef: Peter Ericsson
Telefonnummer: 08-551 538 01
E-postadress: peter.ericsson@solbergaby.se
Utdelningsadress:
Solberga 27
153 91 JÄRNA
Hemsidor:

Översikt

Status: Aktiv
Registreringsdatum: 1971-01-01
Juridiskt namn: Föreningen Solberga By
Verksamhet: SN85202 – Grundsärskola
Länsäte: Stockholm
Kommunsäte: Södertälje
Moderbolag: Föreningen Solberga By

Svensk näringsgrensindelning - SNI

SN85201 – Grundskoleutbildning & förskoleklass
SN8520110 – Friskola, grundskolenivå
SN8520160 – Grundskola högstadiet
SN8520161 – Grundskola mellanstadiet
SN8520162 – Grundskola lågstadiet
SN85202 – Grundsärskola
SN88102 – Sociala insatser, funktionshindrade
SN88910 – Barnomsorg, annan
www.stb.se www.elgus.nu