Sexårsverksamheten & fritidshemmet

Sexårsverksamheten & fritidshemmet


Kanngjutargränd 12
162 57 VÄLLINGBY
08-50805910

Företagspresentation

Grimstaskolan är en F-9 skola med ca 500 elever och ligger nära det natursköna området mellan Vällingby och Mälaren. Skolan är organiserad i fyra arbetslag med ansvar för barnen i skolår F-3, 4-6, 7-9 samt ett med personal med specialpedagogisk inriktning.

På skolan finns också en väl fungerande verksamhet för elever som ej klarar normal studietakt eller som har behov av att arbeta utifrån sina förutsättningar i ett mindre sammanhang.

Skolbarnomsorgen är organiserad i tre fritidshem som är åldersblandade och under skoldagen bidrar personalen från fritidshemmen till goda förutsättningar för barnen att få en god anpassad undervisning. En viktig verksamhet som idag är uppdelad i tre grupper, är arbetet med våra förberedelseklasser, dvs grupper där eleverna är relativt nyanlända till Sverige och behöver extra fördjupning i det svenska språket för att sedan kunna följa den ordinarie verksamheten.

Skolan har ett välutrustat bibliotek och erbjuder goda möjligheter för eleverna att använda IT i undervisningen.

Företagsinformation

Verksamheten ingår i: Stockholms kommun
Organisationsnummer: 212000-0142
Bolagsform: Kommun
Bolaget registrerat: 1974

Arbetsställe nr(cfar): 19304120

Kontaktpersoner:
Rektor: Mikael Kaspar
Telefonnummer: 08-508 05 917
Biträdande rektor: (åk.4-6) Magdalena Håkansson Fer
Telefonnummer: 08-508 45 145
Biträdande rektor: (åk.7-9)Marita Svahn
Telefonnummer: 08-508 45 242
Biträdande rektor: (åk.F-3) Maria Ottosson
Biträdande rektor: (fritids) Per-Åke Gustafsson
Telefonnummer: 08-508 05 916
Intendent: Susanna Levan
Telefonnummer: 08-508 05 911
Utdelningsadress:
Kanngjutargränd 12
162 57 VÄLLINGBY

Översikt

Status: Aktiv
Registreringsdatum: 1974-01-01
Juridiskt namn: Stockholms kommun
Verksamhet: SN88910 – Barnomsorg, annan
Länsäte: Stockholm
Kommunsäte: Stockholm
Moderbolag: Stockholms kommun

Svensk näringsgrensindelning - SNI

SN88910 – Barnomsorg, annan
SN8891010 – Fritidshem
SN8891020 – Fritidshem, kommunalt