Danderyds gymnasium

Danderyds gymnasium


Rinkebyvägen 4
182 36 DANDERYD
08-56891301

Företagspresentation

Danderyds Gymnasium - skolan med bredd, djup och spets.

Danderyds gymnasium är till för dig som vill framåt. Alla vi som arbetar här är till för att du som elev ska få tre fantastiska år på gymnasiet som präglas av kunskap, kultur, kreativitet, kvalitet, trygghet och studiero. Vi på Danderyds gymnasium vill att du ska känna glädje inför dina studier och att det ska kännas bra att gå till skolan, som är din arbetsplats. Börjar du hos oss kommer vi att ställa höga krav på dig under din skolgång, men du kommer då också att kunna ställa krav på oss att vi ska ge dig bästa tänkbara undervisning. Under din skolgång kommer du att ha väldigt många spännande möten med olika människor som kommer att berika dig och du kommer att få vänner för livet. Vänner som kommer att ingå i ditt framtida kontaktnät.

Du har ett stort utbud av högskoleförberedande program med olika inriktningar att välja på. Som elev kommer du att möta en varierande undervisning med föreläsningar, studiebesök, teaterbesök, arbete i olika projekt, ämnesövergripande arbete, rollspel, internationella utbyten och projekt, exkursioner, laborationer och seminarier. Vi betonar också vikten av samarbete med universitet och högskolor, samt med näringslivet.

Skolan har också ett stort och välutrustat bibliotek och du kommer att få arbeta mycket med IT i din undervisning. Vi har också ett Lärcentrum där du som behöver kan få hjälp och stöd med dina studier. Det är också en lugn och bra miljö för dig som vill göra dina läxor. På skolan finns också stöd i form av kuratorer, skolsköterskor och specialpedagoger som kan hjälpa dig vid behov. Vi har stor kompetens och erfarenhet av att ge särskilt stöd till elever med dyslexi. Våra studie- och yrkesvägledare hjälper också dig med vägledning inför alla val till universitet och högskola som väntar efter gymnasiet.

Danderyds gymnasium är en attraktiv skola med många sökande till våra utbildningar. Våra elever är studiemotiverade och når mycket goda resultat. De allra flesta fortsätter till universitet och högskola. Lärarna är välutbildade, behöriga, ambitiösa och uppskattade bland eleverna. Tillsammans har lärarna mer än 600 års universitetsutbildning och 2500 års arbetslivserfarenhet.

Som elev på Danderyds gymnasium har du stor möjlighet till att delta i olika internationella projekt och utbyten. Vi erbjuder också många språk, såsom franska, tyska, spanska, italienska, ryska, japanska och mandarin. Vi ser positivt på att du som elev ges möjlighet till meritpoäng i engelska, moderna språk och matematik.

Vi erbjuder följande nationella program hösten 2011:

Naturvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Teknikprogrammet

Estetiska programmet

Ekonomiprogrammet

Förutom våra nationella program erbjuder vi följande:

Samhällsvetenskapsprogrammet med Asperger

Här får du med Asperger studera i en lugn och harmonisk miljö i en grupp om ca 8 elever. Du läser det samhällsvetenskapliga programmet, inriktning samhällsvetenskap. Det är få lärare inne i klassen och det finns en lång erfarenhet på Danderyds gymnasium kring att arbeta med elever med Asperger.

Spetsutbildning – matematik med riksintag. Utbildningen är till för dig som är intresserad av problemlösning och fördjupning i attraktiva matematikområden såsom geometri, mängdlära, kombinatorik etc.

Du får också möjlighet till att läsa kurser på högskolenivå.

Nationell Idrottsutbildning Fotboll Specialidrott fotboll är till för dig som vill satsa på en framtid som fotbollsspelare och utbildningen ges med en tydlig elitidrottskaraktär. Undervisningen erbjuder dig möjligheten att utveckla dina fotbollsmässiga förmågor samtidigt som du läser ett högskoleförberedande program. Vi följer Svenska Fotbollsförbundets studieplan för fotboll i gymnasieskolan och har välutbildade instruktörer med såväl samt GIH-examen, egna erfarenheter av elitnivå samt kvalificerande utbildningar inom SvFF. Vi har också Stockholms bästa träningsförutsättningar med naturgräs höst-vår och konstgräs inomhus i RM-hallen vintertid.

Särskild variant av gymnasieutbildning: Naturvetenskapligt program med estetiska inriktningar - musik, bild och teater.

Programmet syftar till att ge dig möjlighet att kombinera en gedigen naturvetenskaplig utbildning med en estetisk. Utbildningen ger en bred behörighet och goda förkunskaper inför vidare akademiska studier inom såväl naturvetenskap som estetik. Utbildningen har bedrivits framgångsrikt på Danderyds Gymnasium sedan 2001. Antalet sökande har varit hög och eleverna har lämnat utbildningen med mycket goda resultat.

Vi är alla också väl förberedda inför det nya gymnasiet, GY2011, som startar hösten 2011!

För ytterligare information, se vår hemsida: www.dagy.danderyd.se

Du är varmt välkommen till oss på Danderyds gymnasium!

Anders Duvkär

Rektor

Företagsinformation

Verksamheten ingår i: Danderyds kommun
Organisationsnummer: 212000-0126
Bolagsform: Kommun
Bolaget registrerat: 1974

Arbetsställe nr(cfar): 19302595

Kontaktpersoner:
Rektor: Anders Duvkär
E-postadress: anders.duvkar@dagy.danderyd.se
Utdelningsadress:
Rinkebyvägen 4
182 36 DANDERYD

Översikt

Status: Aktiv
Registreringsdatum: 1974-01-01
Juridiskt namn: Danderyds kommun
Verksamhet: SN85311 – Gymnasieskola studieförberedande utb
Länsäte: Stockholm
Kommunsäte: Danderyd
Moderbolag: Danderyds kommun

Svensk näringsgrensindelning - SNI

SN85311 – Gymnasieskola studieförberedande utb
SN85322 – Gymnasiesärskola
SN8532110 – Gymnasieskola
SN8531110 – Naturvetenskapligt program
SN8531120 – Samhällsvetenskapligt program