Djupadalsskolan

Djupadalsskolan


Norra Hyllievägen 76
216 22 LIMHAMN
040-347463

Företagspresentation

Djupadalsskolan bildar tillsammans med Hyllie skola och sex förskolor, Djupadals rektorsområde. Rektorsområdet tillhör Limhamn-Bunkeflo stadsdel. Djupadalsskolan omfattar grundskola i årskurs F-5 för drygt 500 elever och skolbarnsomsorg för drygt 400.

Rektorsområdets utveckling formas varje år av elever tillsammans med föräldrar och personal. Alla berörda har unika kunskaper och erfarenheter som vi försöker tillvarata för att skolan ska kunna genomföra sitt viktiga uppdrag. Våra verksamheters goda resultat beror på våra mål och våra nyfikna , flitiga elever, våra engagerade föräldrar och vår kunniga personal.

Målen som vi arbetar efter:

*Vår gemensamma värdegrund ska prägla allt arbete med eleverna.

* Vi har nolltolerans när det gäller all form av våld och mobbning.

* Vi ska stärka elevernas självkänsla.

*Eleverna ska känna att de är viktiga och att deras synpunkter möts med respekt.

* Vi ska ge alla elever redskap så att de kan fungera som samhällsmedborgare i framtiden.

**Vi ska medvetandegöra alla elever om framtidens behov i form av kunskap, empati, ansvarskänsla, förändringsbenägenhet med mera.

* Vi vill att föräldrar engagerar sig i föräldrarådet och tillsammans med personalen arbetar för elevernas bästa.

Företagsinformation

Verksamheten ingår i: Malmö kommun
Organisationsnummer: 212000-1124
Bolagsform: Kommun
Bolaget registrerat: 1974

Arbetsställe nr(cfar): 19323633

Kontaktpersoner:
Rektor: Gunn Hanéll
E-postadress: gunn.hanell@malmo.se
Kontaktperson: Ingrid Börén
Telefonnummer: 040-34 74 63
E-postadress: ingrid.boren@malmo.se
Utdelningsadress:
Norra Hyllievägen 76
216 22 LIMHAMN

Översikt

Status: Aktiv
Registreringsdatum: 1974-01-01
Juridiskt namn: Malmö kommun
Verksamhet: SN85201 – Grundskoleutbildning & förskoleklass
Länsäte: Skåne
Kommunsäte: Malmö
Moderbolag: Malmö kommun

Svensk näringsgrensindelning - SNI

SN85201 – Grundskoleutbildning & förskoleklass
SN8520161 – Grundskola mellanstadiet
SN8520162 – Grundskola lågstadiet
SN8891010 – Fritidshem